Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KRIVIČNI ZAKONIK: SVEDOK, VEšTAK, PREVODILAC ILI TUMAč, KOJI DA LAżAN ISKAZ PRED SUDOM, U DISCIPLINSKOM, PREKRšAJNOM ILI UPRAVNOM POSTUPKU ILI U DRUGOM ZAKONOM PROPISANOM POSTUPKU, KAZNIćE SE ZATVOROM DO TRI GODINE. ISTOM KAZNOM KAZNIćE SE I STRANKA KOJA PRILIKOM IZVOđENJA DOKAZA SASLUšANJEM STRANAKA U SUDSKOM ILI UPRAVNOM POSTUPKU DA LAżAN ISKAZ, A NA OVOM ISKAZU BUDE ZASNOVANA ODLUKA DONESENA U TOM POSTUPKU. UčINILAC KOJI DOBROVOLJNO OPOZOVE LAżAN ISKAZ PRE NEGO šTO SE DONESE KONAčNA ODLUKA, MOżE SE OSLOBODITI OD KAZNE


Požarevljanin Miodrag Jovanović umalo nije ostao bez kuće i imanja, koje je sud prepisao pokojniku sa istim imenom i prezimenom.

Naslednici su imovinu, iako nije pripadala njihovom ocu, prihvatili u ostavinskoj raspravi i čak pokušali da je prodaju.

Osam godina Miodrag Jovanović iz Požarevca nije znao da njegova kuća - nije više njegova. Sve dok mu se pre mesec dana nije pojavio kupac na kapiji. "Kupac je došao, gledao kuću, izašao je moj otac i on mu je rekao da mu je neprijatno što neko u kući živi, ali da bi je on kupio, jer je vlasnici prodaju", kaže Miodrag Jovanović.

Onda je Jovanović došao do šokantnog saznanja. Njegova kuća i imanje, rešenjem požarevačkog Opštinskog suda iz 2008. godine pripisani su pokojniku sa istim imenom, prezimenom i imenom oca, ali starijim od njega i sa drugom adresom stanovanja. Njegovi naslednici, supruga, sin i ćerka, u ostavinskoj raspravi potvrdili su na sudu da je imovina živog Miodraga zaostavština njihovog pokojnog Miodraga. I uknjižili se na nju. "Oni su mogli sa tim rešenjem da daju kuću pod hipoteku, da je prodaju, da dođu sudski izvršitelji da nas isele", kaže Miodrag Jovanović.

Miodrag Jovanović uspeo je nekako da raspetlja ovu neprijatnu situaciju uz brdo papira i dokaza da su njegova kuća i imanje stvarno njegovi. Na osnovu toga požarevački Osnovni sud poništio je prethodna rešenja, a predmet je preuzelo Osnovno javno tužilaštvo, zbog utvrđivanja ima li elemenata krivičnog dela. "Može biti u pitanju krivično delo davanja lažnog iskaza ili navođenje na davanje lažnog iskaza", kaže Vladanka Pantić, portparol Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu.

U Osnovnom javnom tužilaštvu pretpostavljaju da je do zamene identiteta došlo u zemljišnim knjigama koje pre osam godina nisu imale jedinstveni matični broj građana, ali kako pokojnikovi naslednici nisu znali da su nasledili tuđu imovinu, iako stanuju svega par ulica dalje od njenog vlasnika.

"Oni su meni rekli da oni nisu mogli da znaju šta njihov otac poseduje i da je mogao da kupi kuću, a da nisu za to znali", kaže Miodrag Jovanović. Njemu je sada laknulo, ali su, kaže, i on i njegova porodica prošli kroz golgotu, jer su zbog jedne administrativne greške mogli ostati na ulici.

KRIVIČNI ZAKONIK ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014)

Davanje lažnog iskaza

Član 335

(1) Svedok, veštak, prevodilac ili tumač, koji da lažan iskaz pred sudom, u disciplinskom, prekršajnom ili upravnom postupku ili u drugom zakonom propisanom postupku, kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i stranka koja prilikom izvođenja dokaza saslušanjem stranaka u sudskom ili upravnom postupku da lažan iskaz, a na ovom iskazu bude zasnovana odluka donesena u tom postupku.

(3) Ako je lažan iskaz dat u krivičnom postupku ili je dat pod zakletvom, učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do pet godina.

(4) Ako su usled dela iz stava 3. ovog člana nastupile naročito teške posledice za okrivljenog, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(5) Učinilac koji dobrovoljno opozove lažan iskaz pre nego što se donese konačna odluka, može se osloboditi od kazne.

Izvor: Vebsajt 021.rs, 30.05.2016.
Naslov: Redakcija