Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA: NACRTOM NOVOG ZAKONA PREDVIđENO UVOđENJE ZAKONSKOG čLANSTVA


Novi Zakon o privrednim komorama može se očekivati do kraja godine, a paralelno sa njegovom izradom radi se i na promenama u sadašnjem, kaže Marko Čadež, Predsednik Privredne komore Srbije (PKS).

Prema njegovim rečima  reforma komorskog sistema se"odvija na dva koloseka".

Prvi je zakonski okvir, gde se u roku od 10 do 15 dana očekuje prvi Nacrt novog zakona,  na čijoj izradi rade stručnjaci Pravnog fakulteta u Beogradu, uz podršku stručnjaka i mentorstvo Privredne komore Austrije i Udruženja privrednih komora Nemačke.

Nakon toga, kako očekuje, u roku od mesec dana se može očekivati da bude usaglašen tekst Nacrta i predložen Vladi Republike Srbije.

"Očekujem da na jesen Nacrt bude u skupštinskoj proceduri, a da zakon stupi na snagu 1. januara 2016. godine", rekao je Čadež.

Kao drugi kolosek on navodi promene unutar samog komorskog sistema kroz uspostavljanje zajedničkog sporazuma o komorskom sistemu kako bi dobili podršku za novi zakon.

Novi komorski sistem treba da bude postavljen na tri stuba:

  • Prvi je zaštita interesa privrede kroz otvoreni, partnerski dijalog sa Vladom Srbije o potrebama privrede, zakonske regulative i propisa, njihovog poštovanja i donošenja zakonskih akata.
  • Drugi stub, prema njegovim rečima, predstavlja definisanje usluga komorskog sistema za privredu kako bi se pomogao rast izvoza i povezivanje sa stranim tržištima.
  • Kao treći stub Predsednik PKS-a je naveo obrazovanje, u smislu kako dualnog obrazovanja u okviru školstva, tako i neformalnog obrazovanja, preškolovavanja i doškolovavanja privrednika i njihove edukacije.

Govoreći o obaveznom članstvu u komori, Čadež je rekao da finansije nisu primarne u uvođenju zakonskog članstva već reprezentativnost, a da se to planira po austrijskom modelu.

"Ako želite da napravite sistem dualnog obrazovanja, da podržite izvozno orijentisanu privredu, ako želite centre za spolju trgovinu u svetu, da pomognete suštinski našim proizvođačima da izađu na nova tržišta - vama je neophodna reprezentativnost i baza da to možete da sprovedete", objasnio je Čadež.

Izvor: Vebsajt B92, 29.05.2015.