Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O REPUBLIčKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA: REPUBLIčKE ADMINISTRATIVNE TAKSE SKUPLJE OD 1. JUNA 2015. GODINE


Zakon o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn. i 45/2015 - usklađeni din. izn.)

Sve republičke administrativne takse skuplje su od 1. juna 2015. godine za 2,9 odsto. U pitanju je redovno godišnje usklađivanje iznosa republičkih taksi sa rastom cena na malo u prethodnoj godini. Kako inflacija nije bila visoka, tako ni iznosi republičkih taksi koje, po raznim osnovama, plaćaju građani i privreda Srbije nisu značajnije uvećani.

Uskađeni diniraski iznosi objavljeni su u "Službenom glasniku RS", broj 45/2015 od 22.05.2015. godine. Izmenjeni iznosi primenjuju se od 1. juna 2015. godine. 

Izvor: Redakcija, 31.05.2015.