Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRODUżEN ROK ZA DOSTAVLJANJE KOMENTARA I SUGESTIJA NA NOVU VERZIJU NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIčNOG ZAKONIKA DO 10. JUNA 2015. GODINE


Ministarstvo pravde produžilo je rok za dostavljanje komentara i sugestija na novu verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, do 10. juna 2015. godine.

Primedbe, predlozi, sugestije i komentari mogu se dostaviti putem elektronske pošte na adrese: vlado.bojicic@mpravde.gov.rs; ili poštom na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina br. 22-26 sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika ".

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo pravde će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 29.05.2015.