Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVATIZACIJI: OD 1. JUNA 2015. GODINE ZAšTITU DRżAVE OD POVERILACA GUBI 43 PREDUZEćA, A DIREKTORI JAVNIH PREDUZEćA KOJI OPSTRUIšU PROCES PRIVATIZACIJE MOGU DA BUDU SMENJENI, ALI I NOVčANO KAżNJENI


U Srbiji,  od 1. juna 2015. godine,  43 preduzeća više neće biti pod zaštitom države, izjavio je ministar privrede Željko Sertić i dodao da će neka od njih biti blokirana, dok su pojedina preduzeća postigla interni dogovor sa poveriocima o dugovanju.

Prema njegovim rečima, do sada je u tri javna poziva za privatizaciju preduzeća u restrukturiranju proces sproveden do kraja, 17 preduzeća je zaštićeno, za pojedina je rok za privatizaciju produžen do godinu dana, a najveći deo preduzeća je već u procesu pripreme za privatizaciju

Sertić je precizirao da su javni pozivi za privatizaciju objavljeni za 44 preduzeća, od kojih je 37 do sada bilo pod zaštitom, koja je produžena do 31. oktobra 2015. godine odlukom Skupštine Srbije kako bi se dobio prostor da se u tri javna poziva ceo proces dovede do kraja.

Sertić je poručio i da je Zakonom predviđeno da svi direktori javnih preduzeća koji opstruišu proces privatizacije, pre svega proces pripreme potrebnih dokumenta i sprovođenje socijalnih programa, mogu da budu smenjeni, ali i novčano kažnjeni.

Izvor: Vebsajt Blic, 31.05.2015.