Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: ODRžAVANJE ADVOKATSKOG ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU: 4. JUN 2015. GODINE


Polaganje advokatskog ispita, pred komisijom Advokatske komore Beograda, u junskom  ispitnom roku zakazano je za 04.jun 2015. godine u 15,00 časova.

Zainteresovani kandidati mogu dostaviti zahteve za polaganje advokatskog ispita, uz svu neophodnu dokumentaciju, najkasnije do srede 03. juna 2015. godine.

Pitanja iz oblasti Advokatska tarifa postavljaju se iz nove Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012).

Dokumenta neophodna za prijavu advokatskog ispita:

Zahtev za prijavu advokatskog ispita (slobodna forma);

Overena fotokopija diplome pravnog fakulteta /uverenja o diplomiranju na pravnom fakultetu ( ne starije od 3 meseca);

Overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu (ne starije od 3 meseca);

Fotokopija lične karte;

Dokaz o uplati naknade za polaganje advokatskog ispita (visina naknade za polaganje advokatskog ispita iznosi 15.600 dinara za prvo polaganje, za naknadno polaganje 5.850 dinara, uplata se vrši na poslovni račun Advokatske komore Beograda kod VTB banke 375- 936-09)

Izvor: Advokatska komora Beograda, 29.05.2015.