Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PORESKA UPRAVA: Obveznici da koriste elektronske servise i usluge kontakt centra


Poreska uprava Republike Srbije apeluje na poreske obveznike da za vreme vanrednog stanja elektronski komuniciraju sa Poreskom upravom posredstvom servisa ePorezi i elektronske pošte kao i da koriste usluge Kontakt centra.

Posredstvom elektronskih servisa Poreske uprave ePorezi poreski obveznici mogu nesmetano da predaju elektronski potpisane obrasce poreskih prijava, prate status poslatih prijava, imaju uvid u stanje na računima i dobiju e-uverenja.

Poreska uprava Republike Srbije omogućila je elektronski način komunikacije sa poreskim obveznicima otvorivši posebne mejl adrese za prijem podnesaka elektronskim putem. Spisak elektronskih adresa koje će primati podneske elektronskim putem objavljene su na sajtu Poreske uprave i vidno istaknute u formi obaveštenja na objektima svih organizacionih jedinica Poreske uprave.

Za neposredan prijem podnesaka, ukoliko za tim postoji potreba, rade četiri pisarnice Poreske uprave Republike Srbije i to:

  • Beograd

Pisarnica Poreske uprave u Beogradu, ul. Despota Stefana 118;

  • Novi Sad

Pisarnica Poreske uprave u Novom Sadu, ul. Modene 7;

  • Kragujevac

Pisarnica Poreske uprave u Kragujevcu, 27. marta 14 i

  • Niš

Pisarnica Poreske uprave u Nišu, ul. Nikole Pašića 24.

Pojačan je i rad Kontakt centra, kome se građani mogu obratiti radnim danom od 8:00 do 18:00 časova za sve informacije u nadležnosti Poreske uprave Republike Srbije na brojeve telefona:

0700-700 007

011-33 10 111

Informacije o svim eventualnim naknadnim izmenama objavljivaće se redovno na sajtu Poreske uprave www.purs.gov.rs.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 26.03.2020.
Naslov: Redakcija