Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NE RASKIDATI UGOVORE ZAPOSLENIM RODITELJIMA SA DECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU


Roditeljima dece i mladih sa razvojnim smetnjama potrebno je omogućiti obavljanje rada od kuće, do prestanka okolnosti zbog kojih je proglašeno vanredno stanje, saopštio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

Ministar je, na osnovu člana 23 stav 2 Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 - dr. zakon), Odluke o proglašenju vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 29/2020) i Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020), dao ovakvu preporuku poslodavcima.

Do prestanka vanrednog stanja potrebno je omogućiti obavljanje rada na pomenuti način zaposlenim samohranim roditeljima (ili ukoliko je drugom roditelju ustanovljena radna obaveza), hraniteljima ili starateljima dece i mladih sa smetnjama u razvoju, sa telesnim ili senzornim invaliditetom, dece i mladih sa teškim hroničnim i retkim bolestima, u skladu sa zdravstvenim preporukama za sprečavanje širenja bolesti COVID-19, a u interesu zaštite ove osetljive društvene grupacije.

Ukoliko ne postoje uslovi za to da zaposleni roditelji ostvare pravo na rad od kuće iz navedenih razloga, a objektivno su sprečeni da redovno dolaze na posao, Đorđević je uputio apel svim poslodavcima da objektivno razmotre opravdanost njihovog odsustva i izbegnu raskid ugovora o radu.

Izvor: Vebsajt Vlade, 26.03.2020.