Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NAKNADA ŠTETE ZA PREPLAĆEN BORAVAK U VRTIĆU NA OSNOVU MIŠLJENJA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA: ROK ZA NAKNADU šTETE JE TRI GODINE OD DATUMA PODNOšENJA TUżBE, šTO ZNAčI DA RODITELJI NEćE DOBITI POVRAćAJ NOVCA ZA CEO PERIOD OD 3. APRILA 2010. DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE. SVI KOJI POTPIšU PORAVNANJE ZA NAKNADU šTETE ODRIčU SE KAMATE, ALI DOBIJAJU CEO IZNOS KOJI SU PREPLATILI


Nakon što je nekoliko hiljada roditelja u Beogradu, Smederevu, Kragujevcu, Kruševcu, Leskovcu i Nišu podnelo tužbe protiv gradova i predškolskih ustanova, Vrhovni kasacioni sud dao je mišljenje da cena boravka dece u vrtićima u pojedinim gradovima nija bila u skladu sa Zakonom o predškolskom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010), te da roditelji imaju pravo da traže naknadu štete.

Rok za naknadu štete je tri godine od datuma podnošenja tužbe, a prema rečima advokata Milana Kostića, to znači da roditelji neće dobiti povraćaj novca za ceo period od 3. aprila 2010. do 31. decembra 2014. godine.

- Recimo, roditelji koji su podneli tužbu u septembru 2015. godine dobiće novac za period od septembra 2012. do decembra 2014. godine - objašnjava Kostić.

Kragujevac je prvi grad koji je odobrio naknadu štete roditeljima za preplaćen boravak u vrtiću. Naknada oštećenim roditeljima, kojih ima oko 4.000, počela je da se isplaćuje odmah. Roditelji koji su od marta 2013. do septembra 2014. godine plaćali dvadeset odsto više od ekonomske cene, koja nije bila u skladu sa Zakonom, oštećeni su, i novac će im biti vraćen. Novac će u Kragujevcu biti vraćen i onima koji nisu podneli tužbe.

Svi koji potpišu poravnanje za nadoknadu štete za preplaćen vrtić odriču se kamate, ali dobijaju ceo iznos koji su preplatili.

Roditeljima čija su deca boravila u Predškolskoj ustanovi "Pčelice" u Nišu, biće vraćen novac koji im je neosnovano naplaćivan od 2013. godine, odlučilo je Gradsko veće Niša.

Roditelji će dobiti natrag po 1.200 dinara za svaki mesec, jer su plaćali 29 umesto 20 odsto ekonomske cene smeštaja.

Zamenik gradonačelnika Niša, Ljubivoje Slavković, izjavio je da su u međuvremenu izmenili Pravilnik o regresiranju troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi "Pčelica" Niš ("Sl. list grada Niša", br. 73/2010, 10/2013 i 52/2014) i da na ovaj način žele da izbegnu sudske troškove.

- Iz gradske kase izdvojili smo 100 miliona dinara da roditeljima vratimo razliku. Ukoliko bi nas tužili morali bismo samo za sudske troškove da izdvojimo 150 miliona dinara - rekao je Slavković i naveo da je dvadesetak roditelja već podnelo tužbe.

Roditelji će razliku moći da naplate od "Pčelice", a oni čija su deca još u vrtićima moći će da je pretvore u avans za naredne račune.

Po svemu sudeći, Beograd neće slediti primer Kragujevca koji je počeo da isplaćuje odštetu roditeljima čija su deca plaćala nezakonito visoku cenu vrtića. Gradonačelnik Beograda izjavio je da će Grad sačekati sudske presude u slučaju preplaćenih boravaka u vrtićima i postupiti u skladu sa tim presudama. Ukoliko prestonica zaista bude čekala okončanje svih sudskih sporova moraće da isplati naknade i sudske troškove. Prema nekim podacima, oko 400 roditelja je podnelo tužbu protiv grada Beograda, a sporni period je od aprila 2010. do 31. decembra 2014.

Izvor: Vebsajt Alo, B92, Blic, Politika, 30.03.2016.
Naslov: Redakcija