Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: ZAKONOM JE OJAčANA ULOGA UDRUżENJA ZA ZAšTITU POTROšAčA, KOJA UčESTVUJU U DONOšENJU ODLUKA, ALI I POKREćU ZAHTEVE ZA REšAVANJE INTERESA POTROšAčA


Broj prigovora potrošača u 2015. godini se smanjio, a prema podacima Nacionalnog registra za prigovore bilo ih je 14.500, što je za 2.200 manje nego u 2014. godini, izjavila je državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Vesna Kovač.

"To govori da trgovci imaju drugačiji odnos prema potrošačim i da više poštuju njihova prava", rekla je Kovač u Beogradu na okruglom stolu o pravima potrošača.

Ona je podsetila da se novi Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon - dalje: Zakon) primenjuje godinu i po dana i da je primetno da su potrošači bolje informisani i obavešteni o svojim pravima.

"Zakonom je ojačana uloga udruženja za zaštitu potrošača", rekla je Kovač i objasnila da ta udruženja učestvuju u donošenju odluka, ali i pokreću zahteve za rešavanje interesa potrošača.

Kovač je ocenila i da je poštovanje Zakona sve bolje i da će se i dalje raditi na njegovoj primeni.

"Poštovanjem prava potrošača trgovci se angažuju u fer konkurentskoj borbi na tržištu, koja vodi boljim poslovnim rezultatima, nižim cenama i boljem kvalitetu robe", navela je ona.

Na okruglom stolu je naglašeno da nijedno preduzeće u Srbiji ne može računati na dugoročni uspeh ukoliko u punoj meri ne poštuje prava potrošača i ne neguje partnerski odnos sa njima.

Ukazano je i da bez zadovoljnih potrošača, domaće kompanije neće moći da računaju na bolje poslovne rezultate.

Panelisti su zaključili da je vrlo važno nastaviti sa edukacijom i potrošača i kompanija u tom segmentu, uz ukazavanje i na pojedinačne primere zloupotrebe Zakona.

Izvor: Vebsajt Novosti, 30.03.2016.
Naslov: Redakcija