Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POKRAJINSKI OMBUDSMAN PREDAO GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2014: VEćINA PRITUżBI ODNOSILA SE NA RAD INSPEKCIJA, INSTITUCIJA I JAVNIH PREDUZEćA


Pokrajinski zaštitnik građana Aniko Muškinja Hajnrih predala je godišnji izveštaj za 2014. godinu predsedniku Skupštine AP Vojvodine Ištvanu Pastoru.

Izveštaj sadrži podatke o broju i strukturi pritužbi, uočene propuste i preporuke za njihovo otklanjanje, kao i kritike i pohvale pojedinim organima uprave i funkcionerima.

Pokrajinski ombudsman je od januara do decembra 2014. godine formirao 1.078 predmeta, na osnovu 1.043 podnete pritužbe građana i 35 predmeta po sopstvenoj inicijativi, navodi se u izveštaju.

Od 1.043 podnete pritužbe, 356 njih je odbačeno, a najčešći razlog odbacivanja je nenadležnost Pokrajinskog zaštitnika građana, ali ima slučajeva odbacivanja i zbog protoka izuzetno dugog roka od povrede ljudskog prava.

Pritužbe koje su odbačene, uglavnom su se odnosile na rad pravosudnih organa, rad nedržavnih subjekata, kao što su privredna društva, poslodavci ili građane.

Većina pritužbi građana u 2014. godini pokrajinskom ombudsmanu odnosila se na rad opštinskih/gradskih inspekcija (građevinska, komunalna, za zaštitu životne sredine, prosvetna i dr.), na rad uprava za oblasti urbanizma i graditeljstva, socijalne zaštite, na rad javnih preduzeća (za grejanje, odnošenje smeća i ostalih komunalnih usluga), centara za socijalni rad, vaspitno obrazovnih ustanova i dr.

Znatan je i broj pritužbi bio je i na opštinske/gradske poreske uprave.

Na republičkom nivou pritužbe su se najvećim delom odnosile na rad pojedinih ministarstava (MUP, prosvete, zdravlja, rada,finansija i Poreske uprave), republičkih fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje i za zdravstveno osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog geodetskog zavoda i obrazovnih ustanova (osnovnih, srednjih i visokih škola).

Na pokrajinskom nivou, pritužbe su se odnosile na rad Pokrajinske uprave, odnosno pojedinih sekretarijata (za kulturu i javno informisanje, obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i dr.).

Jedan broj pritužbi odnosio se na rad ustanova čiji je osnivač AP Vojvodina, kao što su ustanove u oblasti pružanja zdravstvene zaštite (Klinički centar Vojvodine, Institut za onkologiju i radiologiju), ustanove u oblasti obrazovanja (Univerzitet u Novom Sadu), Arhiv Vojvodine, Muzej Vojvodine i dr.

Na zahtev ombudsmana, Skupština AP Vojvodine će na jednoj od idućih sednica raspravljati o izveštaju.

Izvor: Tanjug, 31.03.2015.