Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEŠTENJE: NEPROMENJEN NAČIN KNJIŽENJA OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA NAKON PROPISIVANJA JEDINSTVENOG UPLATNOG RAČUNA ZA UPLATU POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU


Pitanje:

• Na koji način se knjiži obračun i islapata zarada nakon što je propisan jedinstveni uplatni račun za uplatu poreza i doprinosa po odbitku?

Odgovor:

Povodom velikog broja pitanja naših pretplatnika, na koji način se knjiži obračun i isplata zarada, odnosno uplate svih poreza i doprinosa po odbitku na prihode fizičkih lica, koji se uplaćuju na jedinstveni uplatni račun, potsećamo na sledeće:

• Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 74/2013 i 118/2013), propisano je da se uplata obračunatih  poreza i doprinosa po odbitku na prihode fizičkih lica, počev od 1. marta 2014. godine vrši na jedinstveni uplatni račun 840-4848-37;

• Počev od 1.1.2014. godine, knjiženje poslovnih promena privrednih društava, zadruga i preduzetnika vrši se u skladu sa Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013 - dalje: Pravilnik). U skladu sa čl. 34. i 41. Pravilnika, knjiženje obračuna zarada vrši se na isti način kao i do sada (520/450, 451 i 452 i 521/453).

Shodno navedenom, privredno društvo, zadruga i preduzetnik koji vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, na osnovu obračuna zarada formira obaveze za neto zaradu, poreze na zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje na teret zaposlenog (računi 451 i 452) i na teret poslodavca (račun 452).  Formirane obaveze se zatvaraju nakon uplate neto zarade zaposlenom i uplate poreza i doprinosa po odbitku na jedinstven uplatni račun, a  na osnovu izvoda banke. Dakle, potrebno je kumulativan (zbirni) iznos uplaćenih poreze i doprinosa, koji je iskazan na izvodu poslovne banke raščlaniti preme obračunu zarada i na taj način zatvoriti formirane obaveze za poreze i doprinose.

Dakle, propisivanje jedinstvenog uplatnog računa za poreze i doprinose po odbitku, nije dovelo do promene načina knjiženje obračuna i isplate zarada.

Izvor: Redakcija Poresko-računovodstvenog instruktora