Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROKOVI ODREĐENI PRAVILNICIMA KOJI NASTUPAJU U APRILU 2014. GODINE


PRAVILNIK O DETALJNIM MERAMA ZA PRIMENU ZAJEDNIČKIH OSNOVNIH STANDARDA OBEZBEĐIVANJA U VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2011 i 10/2014)

• Standard 1 prestaje da važi 28. aprila 2014. godine.

• Standard 2 primenjuje se na svu opremu za pregled obezbeđivanja tečnosti, gelova i aerosola koja bude instalirana od 29. aprila 2014. godine.

PRAVILNIK O ISPITIVANJU VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012, 13/2013, 31/2013 i 114/2013)

• Ispitivanje motornih i priključnih vozila koja se uvoze kao upotrebljivana, a za koje nije izdato uverenje o usklađenosti sa propisima o homologaciji vršiće se na način propisan ovim pravilnikom od 15. aprila 2014. godine.

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA BERZE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2014)

• Berza je dužna da Komisiji do 30. aprila tekuće godine dostavi:

- godišnje finansijske izveštaje,

- godišnji izveštaj o poslovanju,

- odluku o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju,

- izveštaj eksternog revizora o reviziji godišnjih finansijskih izveštaja,

- odluku o usvajanju izveštaja eksternog revizora.

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA BROKERSKO-DILERSKA DRUŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2014)

• Brokersko-dilerska društva je dužno da Komisiji za hartije od vrednosti do 30. aprila tekuće godine dostavi:

- godišnje finansijske izveštaje,

- godišnji izveštaj o poslovanju,

- odluku o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju,

- izveštaj eksternog revizora o reviziji godišnjih finansijskih izveštaja,

- odluku o usvajanju izveštaja eksternog revizora.

PRAVILNIK O LISTAMA ČEKANJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2013 i 110/2013)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 1. aprila 2014. godine, osim člana 3. stav 1. i člana 31. ovog pravilnika.

Izvor: Redakcija, 31.3.2014.