Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROKOVI ODREĐENI ODLUKAMA KOJI NASTUPAJU U APRILU 2014. GODINE


ODLUKA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE PODATAKA O IMOVINI I OBAVEZAMA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2012)

• Društvo za osiguranje je dužno da izveštaje iz tačke 4. ove odluke dostavlja Narodnoj banci Srbije, i to:

1) izveštaje za prvo tromesečje - najkasnije 30. aprila tekuće godine;

ODLUKA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE STATISTIČKIH PODATAKA O IMOVINI I OBAVEZAMA DAVALACA FINANSIJSKOG LIZINGA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2012)

• Davalac finansijskog lizinga je dužan da izveštaje iz tačke 5. ove odluke dostavlja Narodnoj banci Srbije, i to:

1) izveštaje za prvo tromesečje - najkasnije 30. aprila tekuće godine;

ODLUKA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE STATISTIČKIH PODATAKA O IMOVINI I OBAVEZAMA PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOJA SE BAVE POSLOVIMA FAKTORINGA I FORFETINGA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2012 i 28/2013)

• Faktoring i/ili forfeting kompanija je dužna da izveštaje iz tačke 5. ove odluke dostavlja Narodnoj banci Srbije, i to:

1) izveštaje za prvo tromesečje - najkasnije 30. aprila tekuće godine;

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011, 94/2011 i 87/2012)

• Banka je dužna da izveštaje iz tačke 2. odredbe od 1) do 7) ove odluke tromesečno dostavlja Narodnoj banci Srbije, i to:

- izveštaj za prvo tromesečje, sa stanjem na dan 31. marta tekuće godine - najkasnije 20. aprila tekuće godine;

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011 i 46/2011 - ispr.)

• Banka je dužna da sve izveštaje iz ove odluke, izuzev izveštaja iz tačke 2. stav 2. i tačke 11. te odluke, tromesečno dostavlja Narodnoj banci Srbije, i to:

1) izveštaje za prvo tromesečje, sa stanjem na dan 31. marta tekuće godine - najkasnije 20. aprila tekuće godine;

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU O KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)

• O kreditima u dinarima koje banke odobravaju nerezidentima izveštava se zbirno - na sledećem obrascu: izveštaj o kreditima u dinarima koje je banka odobrila nerezidentima (Obrazac KOD), koji se dostavlja tromesečno, i to do 10. januara, 10. aprila, 10. jula i 10. oktobra za prethodno tromesečje u kalendarskoj godini, u elektronskom obliku, u eksel formatu, na imejl adresu: izvestavanje@nbs.rs.

• O obavezama i potraživanjima rezidenata po poslovima finansijskog lizinga između rezidenata i nerezidenata izveštava se zbirno - na sledećim obrascima: izveštaj o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-1) i izveštaj o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-2), koji se dostavljaju tromesečno, i to do 10. januara, 10. aprila, 10. jula i 10. oktobra za prethodno tromesečje u kalendarskoj godini, u elektronskom obliku, u eksel formatu, na imejl adresu: izvestavanje@nbs.rs.

ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I UPRAVE ZA TREZOR KOJI SE OBAVLJAJU PREKO SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2013)

• Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. aprila 2014. godine.

Izvor: Redakcija, 31.3.2014.