Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

BEOGRADSKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA: U 2013. GODINI NIJE DOšLO DO SMANJENA ZAPOSLENIH U ADMINISTRACIJI, DEPOLITIZACIJE I PROFESIONALIZACIJE JAVNIH SLUžBI


Na predstavljanju godišnjeg izveštaja Beogradskog centra za ljudska prava, rečeno je:

  • okvir u kome su se ostvarivala ljudska prava u Srbiji u 2013. nije bio na zadovoljavajućem nivou,
  • nijedna ključna reforma iako najavljena nije sprovedena,
  • i dalje se krše prava manjina,
  • u medijima vladaju tabloidizacija i autocenzura,
  • da je diskriminacija široko rasprostranjena društvena pojava u Srbiji,

 

  • Ona je rekla da u 2013. godini nije došlo do smanjena zaposlenih u administraciji, depolitizacije i profesionalizacije javnih službi, nego je uočljiva pojačana partokratija - postavljenje partijskih kadrova na ključna, rukovodeća mesta i na funkcije u javnim preduzećima, a da se reforma pravosuđa odvija veoma sporo.

Petrovićeva je kazala da je, uz praksu najavljivanja hapšenja, objavljivanja detalja iz istrage i kršenja pretpostavke nevinosti u tabloidima, prisutna i opasna praksa da se borba protiv kriminala i korupcije često u medijima koristi i za diskreditaciju pojedinaca.

"Zabrinjavajući je trend sve veće kontrole medija od strane pojedinaca, što vodi u raširenu autocenzuru", kazala je Petrovićeva.

U 2013. godini, kako je rekla Sonja Tošković, nisu unapređena ekonomska i socijalna prava, najveća boljka tržišta rada je i dalje siva ekonomija, reforme u oblasti rada su neophodne, a još nije usvojen novi zakon o radu.

Izvor: Tanjug