Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija: OSNOVICA ZA OBRAČUNAVANJE PDV KOD PROMETA ELEKTRIČNE ENERGIJE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 17
  • Ministarstvo finansija: VREME MIROVANJA GLAVNOG PORESKOG DUGA PORESKOM OBVEZNIKU KOJI JE PREMA PROPISIMA KOJI UREĐUJU RAČUNOVODSTVO RAZVRSTAN KAO SREDNJE PRAVNO LICE - Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga: član 2
  • Uprava carina: CENA ZELENIH BANANA PREMA RASPOLOŽIVIM PODACIMA ZA 10. NEDELJU 2014. GODINE - Carinski zakon: član 45
  • Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ČIJI ĆE UVOZ I DISTRIBUCIJU VRŠITI "JULIETA" D.O.O. BEOGRAD - Zakon o duvanu: član 37
Izvor: Paragraf Lex