Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


  • Apelacioni sud u Kragujevcu: BLAGOVREMENOST ZAHTEVA ZA LEGALIZACIJU OBJEKTA IZGRAĐENOG BEZ DOZVOLE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o planiranju i izgradnji: član 185, član 186 stav 2 i član 197 stav 1
  • Apelacioni sud u Kragujevcu: IRELEVANTNOST POSTOJANJA PREVARNE NAMERE KOD KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA - Krivični zakonik: član 359
  • Apelacioni sud u Kragujevcu: IZDRŽAVANJE VEĆEG BROJA LICA OD STRANE DUŽNIKA IZDRŽAVANJA - Porodični zakon: član 164
  • Apelacioni sud u Kragujevcu: OCENA OKOLNOSTI KOJE SU OD ZNAČAJA ZA PROMENU VISINE IZDRŽAVANJA - Porodični zakon: član 164
  • Apelacioni sud u Kragujevcu: PRODAJA PROTIVPRAVNO PREUZETE ROBE TREĆIM LICIMA BEZ EVIDENTIRANJA U POSLOVNIM KNJIGAMA - Krivični zakonik: član 359
  • Apelacioni sud u Kragujevcu: SUBJEKTIVNI ELEMENT RADNJE KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA PREDUZETE U SAIZVRŠILAŠTVU - Krivični zakonik: čl. 33 i 246
  • Apelacioni sud u Kragujevcu: UČESTVOVANJE U IZVRŠENJU KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA - Krivični zakonik: čl. 33 i 246
  • Ustavni sud: NESAGLASNOST S USTAVOM UREĐIVANJA ELEMENATA SISTEMA RADNIH ODNOSA POKRAJINSKIH SLUŽBENIKA ODLUKOM AUTONOMNE POKRAJINE - Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskim službenicima: čl. 1, 3, 34, 47, 68, 128 i 152
  • Ustavni sud: NEUSTAVNOST UREDBE KOJOM JE VLADA U ODSUSTVU ZAKONSKE REGULATIVE UREDILA ODNOSE KOJI SE SAGLASNO USTAVU MOGU UREDITI JEDINO ZAKONOM - Uredba o postupanju državnih organa, organizacija i pravnih lica prema neaktivnim privrednim subjektima brisanim iz registra privrednih subjekata: čl. 1 i 7
  • Ustavni sud: NEUSTAVNO PROPISIVANJE SUMNJE U POVREDU PRAVILA PROCEDURE KAO LEGITIMNOG ZAKONSKOG RAZLOGA ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA RAZREŠENJE - Zakon o javnom tužilaštvu: samostalni član 7
Izvor: Paragraf Lex