Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U TOKU REFORMA PORESKE UPRAVE


Reforma poreske uprave Srbije je dežurna tema na sastancima naše i delegacije Međunarodnog monetarnog fonda.

Transformacija ove institucije je u toku. Cilj je da ona postane efikasnija te da unapredi poreski sistema u celini.

O tome kako rade na ovom zadatku u Poreskoj upravi Srbije kažu da nastavljaju da reformišu organizaciju rada. A jedna od opipljivih posledica ove godine biće smanjenje broja filijala ove institucije za više od pola. Tačnije u PU Srbije nameravaju da broj filijala smanje sa 78 na 37. Najviše će biti smanjenja u Beogradu i to sa 17 na sedam jedinica. Ali i u drugim delovima zemlje se sprema racionalizacija. Građani koji izmiruju obaveza prema Poreskoj upravi sve češće čine to elektronskim putem. Međutim i ako požele da dođu na šalter imaće svu potrebnu uslugu. Smanjenje broja filijala ne znači da će se na šaltere staviti katanac. Jer ukidanje forme filijala ne znači zatvaranje šaltera, odnosno filijala će se ukinuti ali će ostati šalteri i službenici za potrebe građana. Odnosno stanovništvo će i dalje imati iste usluge kao i do sada a promeniće se samo unutrašnja organizacija Poreske uprave Srbije. Od gubitka posla ne moraju da strepe ni zaposleni koji će u reorganizaciji dobiti nove zadatke.

Od ostalih zadataka koje će poreznici ove godine uraditi na republičkom nivou da bi bili ažurniji, a sem smanjenja filijala, u samoj PU kažu da je to pre svega jačanje poreske kontrole. To će se postići kroz spajanje terenske i kancelarijske kontrole. Računa se i na jačanje ljudskih resursa odnosno nove i stručne ljude. Da bi sve bilo efikasnije očekuje se da se otklone i zakonske i tehničke prepreke koje usporavaju centralizaciju u Poreskoj upravi.

Koliko će sve ove aktivnosti, a čije sprovođenje je u toku, pomoći i šta stranke mogu da očekuju. O tome poreski stručnjak Đerđ Pap kaže:

- Novine trba tako uraditi i sprovesti da građani dobiju odgovarajući servis kao i da se poštuju zakoni. Organizaciju PU tako treba postaviti da ona bude na usluzi građanima. -

Ova reorganizacija ne obuhvata lokalne poreske administracije odnosno naplatu poreza na imovinu. Tu se kod organizacije ništa ne menja. Što se tiče nadležnosti Poreske uprave Srbije stranke tu plaćaju najčešće porez na prenos apsolutnih prava, na dohodak građana te na kapitalnu dobit.

Što se tiče samih građana njima bi odgovaralo da lokalne poreske administracije sinhronizuju rad sa PU Srbije. Koliko je to potrebno govori primer vezan za preduzetnike koji iz bilo kog razloga završavaju poslovanje.

- Naši zakoni i drugi propisi predviđaju da potvrde o tome da više nemaju dugovanja vezana za poreze i doprinose koje izdaju republička i lokalne administracije ne smeju da bude duže u razmaku od pet dana - objašnjava predsednik Udruženja računovođa Vojvodine Jovan Beara. Nažalost obe poreske administracije nikako ne uspevaju da se uklope u ovaj petodnevni rok. Zato većina stranaka koja se nađe u ovoj situaciji posao zatvara privremeno i to tako ostaje godinama.

Valjda će onaj deo reforme koji se odnosi na jačanje ljudskih resursa i modernizaciju informacionih sistema to rešiti.

Prošle godine poreska uprava je deo nadležnosti prenela na druge organe. Naplata naknade za odvodnjavanje i navodnjavanje našla se u nadležnosti preduzeća "Vojvodinavode" i "Srbijavode" još prošle godine. Početkom 2019. godine nadležnosti vezane za menjačke poslove i devizno poslovanje preneti su u Narodnu banku Srbije. Pri Ministarstvu finansija formirana je Uprava za igre na sreću koja je takođe rasteretila poreznike. Proces premeštanja nadležnosti se nastavlja. To treba da omogući efikasniji rad.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D. Vujošević, 23.02.2019.
Naslov: Redakcija