Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SINDIKAT PRAVOSUĐA SRBIJE: Zakonska obaveza isplate prekovremenog rada se krši, primenjuje selektivno ili zloupotrebljava


- Odredbe Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017) o prekovremenom radu naš poslodavac ne poštuje, primenjuje selektivno ili ih zloupotrebljava - navodi se u saopštenju Sindikata pravosuđa Srbije i dodaje da ovlašćenja da vrše dužnost poslodavca u pravosudnim organima imaju javni tužioci i predsednici sudova.

- U sudovima i tužilaštvima radi se 24 sata, odnosno i danju i noću kao u Urgentnom centru. Međutim, građani to ne znaju ali zna naš poslodavac. Obim posla posebno je uvećan zbog prekomernog nasilja u porodici, tako da su redovnim poslovima pridodati i neki novi. Prekovremeni rad u sudovima i tužilaštvima najčešće je u vezi sa obimom posla i dežurstvom. Zaposleni hoće da rade i rade ali im se često taj rad ne plaća. Sa druge strane, zbog nesavladivog obima posla i usled nedovoljnog broja zaposlenih (posebno u Beogradu) zaposleni nisu u mogućnosti da iskoriste slobodne dane. Postavlja se pitanje dokle će zaposleni da ćute i trpe, kao i dokle će moći fizički da izdrže - precizira se u saopštenju sindikata.

Sindikat pravosuđa Srbije napominje da je zaposleni dužan da, na zahtev poslodavca, radi duže od punog radnog vremena zbog više sile, iznenadnog povećanja obima posla, kao i u drugim situacijama kada je neophodno da se u određenom roku završi posao. Pošto zaposleni po Ustavu imaju pravo na ograničeno radno vreme, rad duži od punog radnog vremena može biti određen samo u izuzetnim prilikama. Ali kad one nastupe, prekovremeni rad je obaveza. Međutim, ta obaveza ne nastaje automatski već na zahtev poslodavca. Ako pisanog zahteva bude, biće i prekovremenog rada. Ako pisanog zahteva ne bude, neće biti ni prekovremenog rada čak ni u situaciji kada je potreban. Dakle, obaveza poslodavca je da zaposlenom da pisani nalog za prekovremeni rad.

- Ukoliko vam rukovodioci ne daju pisane naloge za prekovremeni rad, a što je način da izbegnu plaćanje tog rada, u 15.30 napustite prostorije suda i tužilaštva i zaboravite pritvore, žalbe, izricanje mera zbog nasilja u porodici, optužnice, presude, sporazume, naredbe, kao i rokove. Za rokove i zakonitost u radu nadležni su javni tužioci i predsednici sudova. Zakonitost u radu podrazumeva i da se svaki rad plaća - precizira se u saopštenju.

- Pored toga, sindikat poziva zaposlene da prijave rukovodioce organa koji isplaćuju prekovremeni rad svima linearno, bez obzira na to da li su ili nisu radili prekovremeno. Ili one koji jedan mesec prekovremeno plaćaju zapisničare, drugi upisničare, a treći mesec saradnike. Rukovodioci organa nisu spremni da se založe za plate zaposlenih pa radeći ovo prethodno navedeno pokušavaju da određene finansijske nepravde isprave drugom nepravdom. Sve navedeno je nezakonito i stavlja u neravnopravan položaj i demotiviše zaposlene koji su radili prekovremeno pa im se ne plaća u odnosu na one koji nisu radili ali im se plaća kao da jesu. Rukovodioci organa dužni su da, pre svega, isplate zaposlene koji su radili prekovremeno. Nakon toga, ukoliko imaju viška novca, neka ga onda poklanjaju onima koji nisu radili prekovremeno - zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Sindikat pravosuđa Srbije, 28.02.2018.
Naslov: Redakcija