Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE KOREJE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK: UGOVOR ćE STUPITI NA SNAGU DATUMOM DIPLOMATSKE NOTE KOJOM KOREJSKA STRANA OBAVEšTAVA O ISPUNJENJU USTAVNIH FORMALNOSTI PREDVIđENIH ZA STUPANJE NA SNAGU UGOVORA


Narodna skupština Republike Srbije potvrdila je Ugovor između Republike Srbije i Republike Koreje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak (u daljem tekstu, Ugovor).

Podsećamo, da je Ugovor potpisan u Beogradu, 22. januara 2016. godine.

Zakon o potvrđivanju, kao i tekst Ugovora, objavljeni su u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovoriˮ, br. 4/2016 od 26. februara 2016. godine.

O navedenom će, diplomatskim kanalima biti obaveštena korejska strana.

S tim u vezi, shodno članu 29. (Stupanje na snagu) Ugovora, Ugovorće stupiti na snagu datumom diplomatske note kojom korejska strana obaveštava o ispunjenju ustavnih formalnosti predviđenih za stupanje na snagu Ugovora, o čemu će zaintresovana stručna javnost, blagovremeno, biti obaveštena.

Odredbe Ugovoraprimenjivaće se:  

            1) uSrbiji:        uodnosunaporezenadohodakkojijeostvarenusvakojporeskojgodinikojapočinjeprvogjanuarailiposleprvogjanuarakalendarskegodinekojaneposrednosledigodinuukojojUgovorstupanasnagu;

            2) uKoreji:

                                    (1) u odnosu na poreze po odbitku, za iznose koji se plaćaju prvog januara ili posle prvog januara prve kalendarske godine koja sledi godinu u kojoj Ugovor stupa na snagu, i

                                    (2) u odnosu na ostale poreze, za poresku godinu koja počinje prvog januara ili posle prvog januara prve kalendarske godine koja sledi godinu u kojoj Ugovor stupa na snagu. 

Nakon stupanja Ugovora na snagu, kao i početka njegove primene (najranije, od 1. januara 2017. godine) u posebnom tekstu, objavićemo komentar najznačajnijih odredaba Ugovora.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 29.02.2016.