Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVERENIK OTVARA JAVNO DOSTUPNE PODATKE OVE INSTITUCIJE


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, uz podršku USAID programa za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) i udruženja Edukacioni centar doneo je odluku da "otvori" javno dostupne podatke ove institucije za koje postoje tehničke mogućnosti.

Pojam "otvoreni podaci" podrazumeva javno dostupne podatke koji mogu slobodno da se koriste bez ograničenja od strane autora, koji su mašinski čitljivi, pravovremeni, dostupni i po mogućstvu besplatni. Termin "otvoreni podaci" primenjuje se od 2008. godine i dobija na popularnosti nakon otvaranja podataka na portalima kao što su: data.gov (SAD) ili data.gov.uk (VB).

Edukacioni centar, u saradnji sa Poverenikom, uradio je vizuelizaciju pojedinih baza podataka kako bi građani, kao i svi drugi potencijalni korisnici, bolje razumeli informacije u posedu Poverenika. Promocija otvorenih podataka Poverenika organizuje se i u cilju da se ovim primerom promoviše koncept "otvorenih podataka" u Srbiji i podstaknu drugi organi da otvore podatke.

Na veb adresama Poverenika otvorenipodaci.poverenik.rs i data.poverenik.rs trenutno je "otvoreno" 13 skupova podataka:

 • katalog organa javne vlasti,
 • žalbe iz oblasti prava na pristup informacijama,
 • tužbe protiv Poverenika iz oblasti slobodnog pristupa informacijama,
 • predlozi za izvršenje rešenja iz oblasti slobodnog pristupa,
 • postupanje Poverenika po predstavkama,
 • postupanje Poverenika po prosleđenom zahtevu,
 • mere za unapređivanje javnosti rada,
 • zahtevi za pristup informacijama podneti Provereniku,
 • centralni registar - zaštita podataka o ličnosti,
 • zahtev za promene u Centralnom registru,
 • žalbe iz oblasti zaštite podataka o ličnosti,
 • mišljenja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti,
 • nadzor nad sprovođenjem i izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012).

Na veb sajtu su i vizuelizacije zasnovane na otvorenim podacima Kataloga organa javne vlasti i žalbi iz oblasti prava na pristup informacijama i zaštitepodataka o ličnosti.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 29.02.2016.
Naslov: Redakcija