Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STRUČNI SKUP: RAZMATRANJE ZAKONSKE REGULATIVE U OBLASTI POSLOVANJA AUTO-ŠKOLA, 4. MARTA 2016. GODINE


Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti Privredne komore Beograda organizuje stručno - privredni skup, na kome će se razmatrati primena Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US), sa sledećim dnevnim redom:

  • Razmatranje primene Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 127/2014 - ispr., 36/2015, 51/2015, 86/2015 i 104/2015),
  • Inicijativa za izmenu zakonskih odredbi,
  • Plan rada Grupacije auto-škola.

Sastanak će biti održan u petak 4. marta 2016. godine, sa početkom u 14 časova, u Privrednoj komori Beograda, sala IV, na četvrtom spratu.

Za dodatne informacije možete se obratiti Slavici Petrović, savetniku u Udruženju saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti, telefon: 2643 199, e-mail: petrovics@kombeg.org.rs.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 28.02.2016.