Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: ZAKON STUPA NA SNAGU 1. JULA 2016. GODINE. ZAKON STRIKTNO NAVODI USLOVE KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU JAVNI IZVRšITELJI, A TO JE PORED POSLOVNE SPOSOBNOSTI I DIPLOMA PRAVNOG FAKULTETA, POLOżEN PRAVOSUDNI ISPIT, DVE GODINE ISKUSTVA I OBUKA KOJU SPROVODI KOMORA IZVRšITELJA. JAVNI IZVRšITELJI MORAJU IMATI I JEDNOG ILI VIšE ZAMENIKA ISTE KVALIFIKACIJE, A PREDVIđENI SU I POMOćNICI ZA KOJE JE USLOV DA IMAJU NAJMANJE SREDNJU STRUčNU SPREMU


Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 - dalje: Zakon)omogućiće lakšu naplatu potraživanja, ali će pored novog načina rada kojim veliki deo posla preuzimaju javni izvršitelji, doneti i više posla sudovima u žalbenom postupku, rečeno je u Privrednoj komori Beograda.

Na predstavljanju novih rešenja Zakona ocenjeno je da će novi propis doprineti uvođenju reda u ovu oblast. Izvršni direktor Privredne komore Beograda, Svetozar Krstić, rekao je da Zakon, usvojen 18. decembra 2015. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije, koji će stupiti na snagu 1. jula 2016. godine, ima cilj da izjednači praksu izvršitelja uvođenjem novih mehanizama, koji će omogućiti veću efikasnost naplate i obezbeđenje poverilaca, ali i smanjiti mogućnost zloupotrebe u tom poslu.

Predsednik Privrednog suda u Beogradu, Jovan Kordić, rekao je da je novi Zakon obuhvatio većinu rešenja za koje se i on zalagao, imajući u vidu iskustvo koje ima upravo u predmetima iz ove oblasti, pre svega u dostavljanju o izvršnom postupku. To je bila velika prepreka sudovima u efikasnom sprovođenju naplate, a sada će dostavu u potpunosti preuzeti javni izvršitelji nakon što sud donese rešenje o izvršenju, istakao je Kordić.

Kordić je upozorio da bi usko grlo u izvršenju po novom Zakonu mogli da budu pravni lekovi, odnosno žalbe po rešenju na verodostojnu ispravu, kojom dužnici često odugovlače naplatu. To će biti veliki posao za osnovne i privredne sudove, koji imaju kratke rokove, od po 15 dana, u prvostepenom i drugostepenom postupku za rešavanje prigovora kojima mogu biti zatrpani, naveo je Kordić.

On je ocenio da bi imajući u vidu povećani obim posla i nova zaduženja "zbog kojih kancelarije javnih izvršitelja postaju mali sudovi" ova profesija morala da se i kadrovski ojača.

Predsednica Komore javnih izvršitelja Srbije, Aleksandra Trešnjev, rekla je da novi Zakon striktno navodi uslove koje moraju da ispunjavaju javni izvršitelji, a to je pored poslovne sposobnosti i diploma Pravnog fakulteta, položen pravosudni ispit, dve godine iskustva i obuka koju sprovodi Komora izvršitelja. Javni izvršitelji moraju imati i jednog ili više zamenika iste kvalifikacije, a predviđeni su i pomoćnici za koje je uslov da imaju najmanje srednju stručnu spremu, navela je ona.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 25.02.2016.
Naslov: Redakcija