Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE: TROšKOVE LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE REFUNDIRA DRżAVA UKOLIKO SE UZORAK POKAżE KAO ISPRAVAN


Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) upozorila je da je procedura provere zdravstvene ispravnosti hrane koja se uvozi u Srbiju nepotrebno komplikovana i skupa za kompanije i potrošače i uz to veoma ranjiva na korupciju.

Kako se navodi u sapštenju NALED-a, privreda svakodnevno ukazuje na proizvoljno i neujednačeno postupanje inspekcija prilikom kontrole namirnica iz uvoza. "Bezbednost i ispravnost hrane su prioritet, a kako pojedine kompanije za više od 10 godina nikada nisu dobile negativan rezultat analize i njihove pošiljke uvek prate uverenja o zdravstvenoj ispravnosti izdata u državama EU, postavlja se pitanje da li je dosadašnje postupanje inspekcija opravdano i ko od toga ima koristi", navedeno je u saopštenju.

Kako je istaknuto, pojedini inspektori šalju uzorke uvek u istu laboratoriju, a laboratorije ne prilažu dokument o obavljenoj analizi, što izaziva sumnju u motivaciju i opravdanost takvog postupka.

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe ("Sl. glasnik RS", br. 92/2011) propisuje da kompanije snose troškove laboratorijskog ispitivanja, dok Zakon o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) predviđa da troškove refundira država ukoliko se uzorak pokaže kao ispravan.

Međutim, kako je naveo NALED, u praksi kompanije uvek plaćaju troškove analize jer novca za te namene nikad nema dovoljno u budžetu, a prema tvrdnjama privrednika oni i ne pokušavaju da traže refundaciju, jer se plaše da će rizikovati dodatni zastoj pri uvozu hrane. Ta organizacija je predložila da inspekcije uvaže uverenja o ispravnosti hrane laboratorija iz Evropske unije na osnovu važećih sporazuma Srbije sa EU ili da definišu učestalost i postupak uzimanja uzoraka posebnim pravilnicima koji bi pre svega uzeli u obzir analizu rizika za pojedine vrste hrane.

Zakon o bezbednosti hrane stupio je na snagu juna 2009. godine i predviđao je donošenje 42 podzakonska akta koji bi preciznije uredili obeležavanje, ispravnost i prodaju hrane. Do sada 16 akata nije usvojeno, među kojima je i Pravilnik o procedurama i rokovima za postupanje inspekcija, i na njih se čeka duže od 1.700 dana, utvrdila je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. 

Izvor: Vebsajt Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije, 26.02.2016.
Naslov: Redakcija