Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: PRAVNA LICA I PREDUZETNICI SA PORESKIM DUGOVANJIMA DO DVA MILIONA DINARA MOćI ćE DA IH OTPLATE NA RATE U ROKU OD PET GODINA, UZ MOGUćNOST OTPISA KAMATE REDOVNIM IZMIRIVANJEM OBAVEZA. PORESKI DUżNIK PRVO UPLAćUJE GLAVNI PORESKI DUG, ZATIM KAMATE, PA TEK ONDA SLEDE TROšKOVI NAPLATE


Poreski dužnici moći će da reprogramiraju dug na najviše 60 meseci. Svima koji obaveze prema poreznicima ne izmiruju na vreme ubuduće će se obračunavati kamata jednaka referentoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije. Sve ovo predviđa usvojeni Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016).

Otplata na pet godina i mogućnost "brisanja" kamata obradovala je dužnike.

U Privrednoij komori Srbije kažu da je to nastavak dugogodišnjeg zahteva Foruma malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Oni su godinama upozoravali da veliki deo duga zapravo čine nagomilane kamate.

- I 2012. godine je uvedena mogućnost da se više od 80.000 preduzetnika tada spase od gašenja, reprogramom glavnice i otpisom kamata - objašnjava Aleksandar Gračanac, koordinator Foruma MSPP. - Ovo je korak u dobrom pravcu. Tada je, nažalost, samo polovina uspela. Ovim Zakonom bi se konačno mogao rešiti dugogodišnji problem preduzetnika. Mogli bi da se oporave i nastave da posluju.

U Uniji poslodavaca, međutim, upozoravaju da se ovim rešenjem ne šalje dobra poruka. Dužnici su ponovo, kažu, bolje prošli.

- Sigurno će ovo pomoći i to više velikim kompanijama, nego malima - smatra Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije. - Budžet će dobiti novac koji možda ne bi dobio. Ali su to i još jednom izneverena očekivanja građana i privrednika koji uredno plaćaju svoje obaveze.

U Srbiji je skoro u svakom momentu u blokadi oko 50.000 preduzeća i preduzetnika. Krajem prošle godine "u crvenom" je bilo njih 54.000, od čega je oko 22.000 bilo preduzetnika. Iznos blokade tada je bio blizu 300 milijardi dinara, i to bez obračunate kamate.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) od 1. januara 2016. godine poreski dužnik prvo uplaćuje glavni poreski dug, zatim kamate, pa tek onda slede troškovi naplate.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. Bulatović, 27.02.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija