Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURG O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU: OVAJ UGOVOR PRIMENJUJE SE NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU KOJE ZAVODI DRżAVA UGOVORNICA ILI NJENE POLITIčKE JEDINICE ILI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, NEZAVISNO OD NAčINA NAPLATE


Narodna skupština Republike Srbije potvrdila je Ugovor između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu (u daljem tekstu, Ugovor).

Podsećamo, da je Ugovor potpisan u Luksemburgu, 15. decembra 2015. godine.

Zakon o potvrđivanju, kao i tekst Ugovora, objavljeni su u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovoriˮ, br. 4/2016 od 26. februara 2016. godine.

O navedenom će, diplomatskim kanalima biti obaveštena luksemburška strana.

S tim u vezi, shodno članu 29. (Stupanje na snagu) Ugovora, Ugovorće stupiti na snagu datumom diplomatske note kojom luksemburška strana obaveštava o okončanju postupka predviđenog luksemburškim unutrašnjim zakonima za stupanje na snagu Ugovora, o čemu će zaintresovana stručna javnost, blagovremeno, biti obaveštena.

Odredbe Ugovoraprimenjivaće se:

1) uSrbiji:uodnosunaporezenadohodakkojijeostvareninaporezenaimovinukojaseposedujeusvakojporeskojgodinikojapočinjeprvogjanuarailiposleprvogjanuarakalendarskegodinekojaneposrednosledigodinuukojojUgovorstupanasnagu;

2) uLuksemburgu:

- uodnosunaporezepoodbitku, nadohodakkojijeostvarenprvogjanuarailiposleprvogjanuarakalendarskegodinekojaneposrednosledigodinuukojojUgovorstupanasnagu;

- uodnosuna ostale porezenadohodakiporezenaimovinu, zaporezekojiserazrezujuzasvakuporeskugodinukojapočinjeprvogjanuarailiposleprvogjanuarakalendarskegodinekojaneposrednosledigodinuukojojUgovorstupanasnagu.

Nakon stupanja Ugovora na snagu, kao i početka njegove primene (najranije, od 1. januara 2017. godine) u posebnom tekstu, objavićemo komentar najznačajnijih odredaba Ugovora.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 29.02.2016.