Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Doneti pravilnici koji omogućavaju punu primenu Zakona


Donošenjem pravilnika koji omogućavaju punu primenu Zakona o medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 105/2017) predstoji period usklađivanja sa novim pravnim aktima za članice Grupacije proizvođača medicinskih sredstava, kao i sve privredne subjekte koji posluju u oblasti medicinskih sredstava, istaknuto je na sednici Grupacije proizvođača medicinskih sredstava.

Značajna pomoć u implementaciji novih propisa jeste organizacija edukacija u saradnji sa nadležnim institucijama - Ministarstvom zdravlja, Agencijom za lekove i medicinska sredstva sa ciljem prezentacije novih propisa donetih na osnovu Zakona o medicinskim sredstvima:

  • Pravilnika o proizvodnji medicinskih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018),
  • Pravilnika o registraciji medicinskog sredstva ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018),
  • Pravilnika o Smernicama dobre prakse u distribuciji medicinskih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018),
  • Pravilnika o prometu na veliko medicinskih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018),
  • Pravilnika o vigilanci ("Sl. glasnik RS", br. 3/2019) i
  • Pravilnika o praćenju medicinskih sredstava na tržištu ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018).

Na osnovu Zakona o medicinskim sredstvima Privredna komora Srbije u elektronskom obliku uspostavlja i održava:

  • Registar veleprodaja (Registar izdatih dozvola za promet medicinskih sredstava na veliko),
  • Registar uvoznika (Registar veleprodaja koje vrše uvoz medicinskih sredstava iz država koje nisu članice EU) i
  • Registar specijalizovanih prodavnica (Registar specijalizovanih prodavnica medicinskih sredstava).

Podatke koji se upisuju u Registar veleprodaja, Registar uvoznika, odnosno Registar specijalizovanih prodavnica medicinskih sredstava Privrednoj komori Srbije dostavlja resorno ministarstvo.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 25.01.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija