Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE


Ministarstvo zaštite životne sredine radi na izmenama Zakona o zaštiti prirode ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr., 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon) kojim je dozvoljena, odnosno regulisana gradnja mini hidro centrala u zaštićenom i strogo zaštićenom prostoru, rekao je ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan.

On je ocenio da je izgradnjom pomenutih centrala prirodi, biodiverzitetu i ekosistemu nanesena nemerljiva šteta.

"Njihov uticaj je katastrofalan", izjavio je ministar i dodao da građani više neće da tolerišu i ne dozvoljavaju da im privatni investitori ili "neko" grade po zaštićenim zonama, kao što je npr. Stara planina.

Odgovarajući na tezu da minihidro-centrale ne troše vodu već njenu snagu, ministar je rekao da nije sporno da u njihovom radu ostaje ista količina vode, ali očigledna je šteta po biljni i životinjski svet, pre svega sa aspekta biološkog minimuma vode ili količine u toku 24 sata.

Svaki objekat koji se izgradi utiče na hidrološki režim i ima određeni mikroklimatski uticaj na živi svet, ukazao je Trivan.

Odbacujući kritike da ministarstvo malo radi u praksi, Trivan je rekao da oni rade, da to građani možda ne vide ali mu se čini "da je deo investitora zastao u gradnji" upravo zbog najave izmene propisa i pritiska javnosti.

Trivan je između ostalog naglasio da ministarstvo neće ometati one investitore koji grade u skladu sa zakonima i projektima i pravilima "održivog razvoja".

"Mislim da je deo rešenja u tome da Elektroprivreda Srbije smanji gubitke na mreži", rekao je ministar i ocenio da bi tako nestala potreba za gradnjom mini hidro centrala po Srbiji.

Izvor: Vebsajt RTV, 29.01.2019.
Naslov: Redakcija