Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Ni godinu dana od inicijative, za ukidanjem kaznenih poena za prevremeni odlazak u penziju, rešenje nije na vidiku


Savez samostalnih sindikata Srbije pokrenuo je pre gotovo godinu pred Socijalno-ekonomskim savetom Srbije inicijativu za ukidanje kaznenih poena za prevremeni odlazak u penziju.

Kazneni poeni za prevremenu penziju važili bi sve dok penzioner ne ispuni uslove propisane Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014 - dalje: Zakon) o godinama života, a nakon toga bi se ukinuli. Socijalno-ekonomski savet je tu inicijativu prihvatio, ali zvanične potvrde o tome da će doći do ukidanja penala za prevremeno penzionisanje i dalje nema.

Da bi se ukinuli kazneni penali, koji su sada definisani kao trajno umanjenje penzija, mora da se menja postojeći Zakon. U ovom trenutku nema ni nacrta, koji je trebalo da izradi Ministarstvo za rad, a kada njega nema, onda su sve priče o tome da bi kazneni penali za prevremeno penzionisanje uskoro mogli biti ukinuti prazne. Savez samostalnih sindikata je izračunao da mesečno u državnu kasu po osnovu kaznenih penala "uđe" 1,7 milijarda dinara, koja bi se, inače, isplaćivala da njih nema. Kako pokazuje njihova računica, to znači da se godišnje tako uštedi 20,4 milijardi dinara.

Sekretar Veća SSSS-a Zoran Mihajlović očekuje da naredni sastanak na kojem bi se pričalo o kaznenim poenima za prevremeno penzionisanje bude narednog meseca ili u martu, uz napomenu da bi tada trebalo da dobije konačnu verziju predloga o ukidanju kaznenih poena. Napominje da je za godinu održan samo jedan sastanak Radne grupe Ministarstva za rad koja je trebalo da pripremi predlog o ukidanju penala, ali da na njemu nije bilo reči o tome.

Inače, umanjenje penzija za one koji se penzionišu pre starosne granice nije nikakva novina i ono postoji u gotovo svim evropskim državama. Razlika je jedino u tome da li je reč o trajnom umanjenju penzija, ili one postaju celokupne kada se dovoljno "ostari", odnosno dođe do godina života koje penzijski zakon propisuje kao uslov za penzionisanje. Razlike ima i u tome da li se penali računaju kao kazneni ili su oni u formuli za obračun penzija. U Švedskoj, Norveškoj, Poljskoj Italiji i nekim drugim zemljama umanjenje zbog ranijeg odlaska u penziju sadržano je u formuli obračuna, a kazneni poeni postoje u Nemačkoj, Slovačkoj, Estoniji, Hrvatskoj, Litvaniji...

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 30.01.2018.
Naslov: Redakcija