Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Utvrđena neustavnost i nezakonitost Odluke o utvrđivanju svojstva osiguranika i obavezi plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Objava odluke odložena za šest meseci


Ustavni sud je prihvatio Predlog Zaštitnik građana za ocenu ustavnosti člana 4 Odluke o utvrđivanju svojstva osiguranika i obavezi plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011) i utvrdio da nije u skladu sa Ustavom i zakonima. Ustavni sud je takođe doneo Rešenje kojim se odlaže objavljivanje ove Odluke od 21. decembra 2017. godine u "Sl. glasniku RS" za šest meseci od dana njenog donošenja.

Ovaj Predlog za ocenu ustavnosti Zaštitnik građana je uputio Ustavnom sudu nakon što je PIO fondu uputio preporuku da ispravi propuste prilikom odlučivanja o zahtevima građana za ostvarivanje prava na penziju. Naime, odredbom člana 63. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017 i 7/2018 - usklađeni din. izn.) utvrđena je nadležnost Fonda da, u određenim slučajevima, građanima utvrđuje obavezu plaćanja doprinosa. Ovo ovlašćenje Fond PIO je donošenjem Odluke o utvrđivanju svojstva osiguranika i obavezi plaćanja doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje, osporenom odredbom, samovlasno proširio te je i u slučajevima koji nisu bili Zakonom utvrđeni u okviru njegove nadležnosti, utvrđivao i naplaćivao dugovanja za doprinose.

Zaštitnik građana pozdravlja ovu odluku Ustavnog suda i rešenje kojim se njeno objavljivanje odlaže na 6 meseci radi zakonskog uređivanja eventualne pravne praznine.

Ovakav stav Ustavnog suda predstavlja dodatno ohrabrenje u dostizanju zajedničkih ciljeva - zaštite prava građana i javnog interesa, kao i vraćanja postupanja organa uprave u pravne okvire. Istovremeno Zaštitnik građana poziva fond PIO i nadležno ministarstvo da u najkraćem roku sprovedu aktivnosti neophodne radi zakonskog uređivanja otvorenih pitanja u ovoj oblasti koja su od značaja za zaštitu prava građana i javni interes.

Ovde možete preuzeti:

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 30.01.2018.
Naslov: Redakcija