Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNI TEKST IZMENA USTAVA RS: Visoki savet sudstva nezadovoljan nacrtom izmena i najavljuje predloge i primedbe na ovaj tekst


Visoki savet sudstva, na osnovu člana 13 stav 1 alineja 21 Zakona o Visokom savetu sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010, 88/2011 i 106/2015), na sednici održanoj 30.01.2018. godine razmatrao je radni tekst Amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije i zaključio:

Sva predložena pozitivna rešenja koja su u funkciji jačanja nezavisnog sudstva i sudija, (kao što je isključiva nadležnost Visokog savet sudstva za izbor i razrešenje svih sudija i predsednika sudova, neposredan izbor članova VSS od stane sudija), potpuno su derogirana predloženim sastavom i načinom odlučivanja Visokog sveta sudstva. Predloženi sastav Visokog saveta sudstva u kome sudije nemaju većinu i u kome se predsednik obavezno bira iz reda istaknutih pravnika i ima tzv. zlatni glas (koji odlučuje kad je broj glasova jednak), dovodi do toga da o svim bitnim pitanjima iz nadležnosti VSS kojima se garantuje samostalnost i nezavisnost sudova i sudija (izbor, razrešenja, disciplinska odgovornost, materijalni položaj) odlučuju članovi Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština, a koji nisu sudije.

 Sadržina i način na koji se predlaže uređivanje ustavnog određenja i nadležnosti Visokog saveta sudstva u Ustavu RS je neprihvatljiv, tim pre što nije predviđeno da Visoki savet sudstva u oblasti finansiranja nema druga prava, osim pravo da predloži Vladi plan sredstava za rad sudova iz svoje nadležnosti, što nije u skladu sa međunarodnim standardima po kojima je materijalna nezavisnost jedan od preduslova pojma sudske nezavisnosti.

Direktan napad na nezavisnost pravosuđa predstavlja i rešenje predloga Amandmana VIII, da disciplinski postupak i postupak razrešenja sudija i predsednika sudova može pokrenuti i ministar nadležan za pravosuđe. Postojećim rešenjima disciplinski postupak prema sudiji i postupak razrešenja može inicirati svaki građanin, ali je pokretanje disciplinskog postupka u isključivoj nadležnosti Disciplinskog tužioca, dok postupak razrešenja pokreće Visoki savet sudstva.

Posebno zabrinjava odredba kojom se na nejasan i nedorečen način kao novi uslov za izbor na sudijsku funkciju uvodi prethodno okončana posebna obuka u instituciji za obuku u pravosuđu.

Zbog izuzetnog značaja ove teme za sadašnjost i budućnost sudskog sistema, a posebno za nezavisnost i nesmetani rad sudova i sudija, VSS će dati predloge i primedbe na navedeni tekst koji će biti dostavljen predlagaču i poziva sve sudije da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 30.01.2018.
Naslov: Redakcija