Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA FAKTURA, ODNOSNO DRUGIH ZAHTEVA ZA ISPLATU, KAO I NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA: Pravilnik stupa na snagu 3. februara, dok će se registracija faktura u centralnom registru vršiti od 1. marta 2018. godine


3. februara 2018. godine na snagu će stupiti Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018 - dalje: Pravilnik).

Pravilnikom se propisuje način i postupak registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata i javnog sektora, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici.

Pravilnikom se propisuje i način vođenja i sadržaj centralnog registra faktura koji uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, u kojem se registruju fakture i drugi zahtevi za isplatu.

Centralni registar faktura se vodi preko posebnog informacionog sistema Uprave za trezor, koji poveriocima i dužnicima omogućava pristup, unos i pregled unetih podataka preko odgovarajuće veb aplikacije.

Registracija faktura u centralnom registru faktura po odredbama ovog Pravilnika vršiće se počev od 1. marta 2018. godine.

Izvor: Redakcija, 31.01.2018.