Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SRBIJA POTPISALA REVIDIRANU KONVENCIJU O KINEMATOGRAFSKOJ KOPRODUKCIJI: Srbija više nije u obavezi da sklapa posebne bilateralne ugovore sa zemljama koje su potpisnice konvencije. Konvencija precizira i korekciju procenta minimalnog nacionalnog učešća da bi se audio-vizuelno delo nazvalo koprodukcionim. U bilateralnim koprodukcijama taj procenat je snižen sa 20 na 10 odsto, dok je u multilateralnim spušten sa 10 na pet odsto. Konvencija predviđa povećanje procenta kada je reč o većinskom učešću u multilateralnim koprodukcijama i to sa 50 na 80 odsto, odnosno sa 80 na 90 odsto u bilateralnim koprodukcijama


Ministar kulture i informisanja, Vladan Vukosavljević, potpisao je 31. januara 2017. godine, u Roterdamu, revidiranu Konvenciju Saveta Evrope o kinematografskoj koprodukciji, koja će omogućiti učešće u koprodukcijama i sa zemljama van Evrope.

Srbija je tako zajedno sa Holandijom, Grčkom, Slovenijom, Češkom, Luksemburgom, Norveškom, Maltom i Italijom među prvim potpisnicima ove konvencije iz Evrope, a očekuje se da ostale evropske države to učine u toku 2017. godine.

Potpisivanjem konvencije, Srbija više nije u obavezi da sklapa posebne bilateralne ugovore sa zemljama koje su potpisnice konvencije.

Pored toga, to daje mogućnost našoj zemlji da bude aktivan učesnik u kreiranju odgovarajućih efikasnih mehanizama saradnje u oblasti kinematografije, saglasno tehnološkom razvoju, novim finansijskim mehanizmima i audio-vizuelnoj praksi.

Konvencija precizira i korekciju procenta minimalnog nacionalnog učešća da bi se audio-vizuelno delo nazvalo koprodukcionim.

U bilateralnim koprodukcijama taj procenat je snižen sa 20 na 10 odsto, dok je u multilateralnim spušten sa 10 na pet odsto, što će osloboditi deo budžeta za podršku audio-vizuelnoj industriji, s obzirom na to da će minimalno učešće od pet odsto usmeriti mnoge domaće producente da traže partnere među članicama Eurimaža.

Takođe, nova konvencija predviđa povećanje procenta kada je reč o većinskom učešću u multilateralnim koprodukcijama i to sa 50 na 80 odsto, odnosno sa 80 na 90 odsto u bilateralnim koprodukcijama.

Izvor: Vebsajt Vlade, 31.01.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija