Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik će do marta 2017. godine Vladi RS uputiti model novog Zakona, koji će biti usklađen sa evropskom praksom i onim što predviđa Uredba EU u oblasti zaštite podataka o ličnosti


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, najavio je da će uskoro, a najkasnije za mesec dana, Vladi Republike Srbije ponuditi novi model Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Taj model će biti usklađen sa evropskom praksom i onim što predviđa Uredba EU u toj oblasti, pojasnio je Šabić.

Poverenik je kao zabrinjavajuće ocenio stanje u oblasti zaštite podataka o ličnosti u Srbiji, navodeći kao jedan od posebno loših primera zastarelost postupka koji je pokrenuo u vezi sa kompromitovanjem podataka više od pet miliona ljudi koji su imali ili nisu imali pravo na besplatne akcije.

Nije dobro što je taj postupak zastareo, konstatovao je Šabić, posebno što niko nije zbog toga odgovarao.

Podsetivši da je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) donet 2008. godine, Šabić je rekao da je taj akt, iako dobra poruka, bio nekonzistentan, nedorečen i kontradiktoran.

"Bilo je za očekivati da ćemo ga promeniti i upozoravali smo da je to potrebno i važno. Ali novi zakon nemamo ni danas, a Strategija zaštite podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 58/2010) iz 2010. godine je mrtvo slovo na papiru", primetio je Šabić.

Kako kaže, potreban je veliki zaokret u odnosu glavnih državnih organa prema zaštiti ljudskih prava, smatrajući da se rezultat može ostvariti u vrlo kratkom roku.

Šabić je naveo da je institucija Poverenika u prethodnom periodu napravila dobre rezultate, "ne male, ali ne i dovoljne", dodajući da su ljudi koji je čine ravni kolegama iz EU u svakom pogledu.

Poručio je i da je institucija Poverenika spremna da državnim organima pomogne da otklone sve propuste, kao i do sada.

Šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Orizio istakao je da je pravo za zaštitu privatnosti deo Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), koji nosi specifične garancije u smislu zaštite zloupotrebe ovih prava.

On je dodao da pravila vezana za zaštitu ličnih podataka oblikuju donošenje novih zakona i propisa te, na taj način, građani imaju moć da na to utiču.

Orizio je dodao da građane treba dodatno informisati o tome koliko lako njihovi podaci mogu biti zloupotrebljeni, naročito na internetu.

"Deljenje ličnih podataka nosi određene posledice i greške mogu da imaju kobne posledice po život pojedinca", poručio je Orizio.

Izvor: Vebsajt Politika, 30.01.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija