Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITNIKU GRAĐANA: Narodna skupština RS početkom februara 2017. godine treba da pokrene proceduru za izbor novog Zaštitnika građana. U skladu sa Zakonom, postupak za izbor Zaštitnika građana započinje najkasnije šest meseci pre isteka mandata prethodnog Ombudsmana, a aktuelnom Zaštitniku drugi petogodišnji mandat ističe 4. avgusta 2017. godine


Narodna skupština Republike Srbije početkom februara 2017. godine treba da pokrene proceduru za izbor novog Zaštitnika građana.

Zakon o Zaštitniku građana ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 54/2007) predviđa da procedura za izbor Zaštitnika započinje najkasnije šest meseci pre isteka mandata prethodnog, a aktuelnom Ombudsmanu, Saši Jankoviću, drugi petogodišnji mandat ističe 4. avgusta 2017. godine, odnosno pet godina posle polaganja zakletve.

Prema Zakonu, Zaštitnika građana bira Narodna skupština Republike Srbije većinom glasova svih poslanika, na predlog Odbora nadležnog za ustavna pitanja.

Svaka poslanička grupa u Narodnoj skupštini ima pravo da Odboru predloži kandidata, a više poslaničkih grupa može da predlože zajedničkog kandidata. Odbor inače može odlučiti da održi sednicu na kojoj će svim kandidatima biti omogućeno da iznesu svoje stavove o ulozi i načinu ostvarivanja funkcije.

Predlog za izbor utvrđuje se većinom glasova od ukupnog broja članova odbora i upućuje Narodnoj skupštini na odlučivanje.

Mandat Zaštitnika traje pet godina i ista osoba može najviše dva puta uzastopno da bude birana na tu funkciju.

Kandidat za Zaštitnika građana treba da bude diplomirani pravnik, da ima najmanje 10 godina iskustva na pravnim poslovima koji su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Zaštitnika građana, da poseduje visoke moralne i stručne kvalitete i da ima zapaženo iskustvo u zaštiti prava građana.

Ombudsman kao nezavisan organ štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave, organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Srbije, kao i drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja.

Zaštitnik građana se stara i o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih sloboda i prava.

Zaštitnik nije ovlašćen da kontroliše rad Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda, sudova i javnih tužilaštava.

Izvor: Vebsajt RTV, 31.01.2017.
Naslov: Redakcija