Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VRHOVNI KASACIONI SUD: Radna grupa usvojila zajedničko Uputstvo o radu odeljenja sudske prakse apelacionih sudova


Radna grupa u čijem radu su učestvovale sudije Vrhovnog kasacionog suda, članovi Visokog saveta sudstva i predsednici apelacionih sudova, a kojom je predsedavao predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević, usvojila je tekst zajedničkog Uputstva o radu odeljenja sudske prakse apelacionih sudova, tokom radionice održane od 26. do 28. januara 2017. godine u Šapcu.

Uputstvo je usvojeno u cilju ujednačavanja rada i jedinstvenog i bližeg uređenja poslova koji se obavljaju u odeljenjima sudske prakse apelacionih sudova.

Rad radne grupe podržao je projekat Evropske unije "Unapređenje efikasnosti pravosuđa".

Izvor: Vebsajt Vrhovnog kasacionog suda, 30.01.2017.