Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI: OD 1. FEBRUARA 2016. GODINE U SKLADU SA ZAKONOM SA RADOM POčINJE AGENCIJA ZA VOđENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE. ISTOVREMENO SE GASI AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU


Agencija za vođenje sporova u postupku privatizacije formirana je u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015), čija primena počinje 1. februara 2016. godine, a na osnovu Odluke o osnivanju Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016).

U Ministarstvu privrede objašnjavanju da će se Agencija baviti poslovima zastupanja u postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima, u kojima je učestvovala Agencija za privatizaciju, a koji su pokrenuti pre 1. februara 2016. godine.

Vlada Republike Srbije će imenovati Upravni odbor i direktora na period do pet godina. Novoosnovana Agencija će od Agencije za privatizaciju preuzeti predmete, opremu i arhivu, kao i zaposlene raspoređene na poslovima zastupanja. Reč je o zaposlenima koji su, u prethodnom periodu, u Agenciji za privatizaciju obavljali poslove zastupanja pred sudovima i drugim državnim organima.

U Agenciji za privatizaciju 29. januara 2016. godine bio je poslednji radni dan, potvrđeno je u Ministarstvu privrede, uz poruku da "repovi" privatizacije neće nestati sa tom Agencijom, jer će sve sporove u kojima je učestvovala preuzeti nova Agencija za vođenje sporova.

Novoj Agenciji za vođenje sporova u procesu privatizacije (AVSPP) u nasleđe ostaje da zaštiti interes države u čak 1.111 sudskih procesa koje su pokrenuli nezadovoljni kupci, ali i Republika Srbija.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 29.01.2016.
Naslov: Redakcija