Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SUDSKIM VEŠTACIMA: SINDIKAT SUDSKIH VEšTAKA SRBIJE TRAżI IZMENU ZAKONA JER SMATRA DA SU SUDSKI VEšTACI MARGINALIZOVANI U ODNOSU NA OSTALE PRAVOSUDNE PROFESIJE


Veće Komore veštaka Srbije, osnovano krajem prošle godine, podneće Ministarstvu pravde zahtev za izmenu Zakona o sudskim veštacima ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010 - dalje: Zakon), pošto su, kako kažu, marginalizovani u odnosu na ostale pravosudne profesije.

Od njihovog veštačenja zavise presude u mnogim sudskim procesima. Ima ih skoro 7 hiljada i uglavnom se radi o doktorima nauka i magistrima.

Bez obzira na sve to profesija veštak nije priznata, pa samostalni veštaci ne mogu da overe zdravstvenu knjižicu. Takođe ne postoji sistem izdavanja licenci, kao ni tarife i normativi. Sve to su samo neki od razloga što Veće komore veštaka traži izmenu Zakona, kojom bi se ta oblast uredila.

"Isto tako inicirao nas je i ovaj Zakon o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti, koji direktno zadire u oblast veštačenja, do sada su to samo veštaci radili, pretežno veštaci građevinske struke, i normalno je da oni to i dalje rade. Mislimo da će donošenjem novog Zakona o sudskim veštacima ti normativi odnosno pravilnici, pa i Zakon uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti proizići sam od sebe", kaže predsednik sindikata sudskih veštaka Nikola Dragović.

Dragović ističe da on i kolege brinu i za svoju bezbednost. Njihovim veštačenjem svaki put nije zadovoljna jedna od strana u sudskom procesu, a na sajtu ministarstva možete vrlo lako da dođete do adrese na kojoj veštaci stanuju, ali da bi se to promenilo, mora da se promeni i Zakon.

Zahtev za izmenu Zakona Sindikat je podneo još prošlog januara, ali bez odgovora. U Ministarstvu pravde kažu da će novi Zakon o veštacima biti donet do kraja 2016. godine.

"Plan Ministarstva pravde već predviđa izradu novog Zakona o veštacima, što je planirano za poslednji kvartal ove godine. Prilikom formiranja radne grupe čiji će članovi raditi na izradi teksta Nacrta novog zakona, svakako će se voditi računa da u radnoj grupi budu predstavnici profesija veštaka. Pored toga, sve sugestije i predlozi koji za cilj imaju unapređenje položaja veštaka I dolaženje do dobrog i kvalitetnog teksta zakona, Ministarstvo pravde će razmotriti sa posebnom pažnjom", saopštilo je Ministarstvo pravde.

U Veću komore veštaka naglašavaju da je važno da se Zakon donese pre nego što bude usvojen Zakon uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti, koji je prošao javnu raspravu i koji ocenjuju kao katastrofalan.

Prema Nacrtu zakona o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti, svi koji žele da budu procenitelji, bez obzira na to koji fakultet su završili, moći će da prođu kurs koji će organizovati Nacionalna organizacija za procenu nepokretnosti.

Izvor: Vebsajt B92, 28.01.2016.
Naslov: Redakcija