Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD: OD 1. FEBRUARA 2016. GODINE NAPLATA PARKINGA I PO UTROšENOM MINUTU PUTEM MOBILNE APLIKACIJE START-STOP. OSOBE KOJE NEMAJU VOZILO U SVOM VLASNIšTVU ILI NISU "OVLAšćENI" KORISNIK VOZILA, NE MOGU DA POTPIšU UGOVOR ZA KORIšćENJE APLIKACIJE. PRAVO KORIšćENJA APLIKACIJE ODOBRAVA SE SAMO ONIM KORISNICIMA KOJI NEMAJU DUGOVANJE NA IME IZDATIH DNEVNIH NALOGA


Od 1. februara 2016. godine u Beogradu je uveden nov način plaćanja parkiranja koji korisnicima zona i SMS parkirališta omogućava da putem mobilne aplikacije START-STOP parkiranje plaćaju samo onoliko minuta koliko su proveli na parkingu.

Parkiranje se do sada naplaćivalo po satu, bez obzira na to da li vozilo ostane na parkingu punih sat vremena ili manje od toga.

Gradski menadžer Goran Vesić je rekao da će zahvaljujući novoj usluzi građani moći da plate samo onoliko minuta koliko su parkirali. "To znači ako je parkiranje 56 dinara u prvoj zoni, a ostanete pola sata, koštaće vas 28 dinara".

"U prethodnom periodu imali smo dosta zamerki građana da parkiranje koriste po desetak, 15 minuta, a moraju da plaćaju punih sat vremena i to je razlog zbog čega smo ušli u ovaj START-STOP sistem", rekao je direktor "Parking servisa" Andrija Čupković.

On je rekao da će građani, ukoliko imaju neka prethodna dugovanja, morati da ih izmire kako bi mogli da potpišu ugovor i koriste tu aplikaciju.

"To mogu učiniti u našim korisničkim servisima i tada se dobija lozinka i edukacija o načinu korišćenja aplikacije", dodao je Čupković.

Parking karta se aktivira klikom na "START" u opciji "ZAPOČNI PARKIRANjE", tako što se upiše registracija i izabere zona ili SMS parkiralište. Vreme parkiranja može više puta da se pokrene i zaustavi sve dok je u vremenskim okvirima odgovarajuće zone (Zona 1 – 60 min., Zona 2 – 120 min., Zona 3 – 180 min.).

Ukoliko maksimalno dozvoljeno vreme parkiranja za zonu istekne, a korisnik nije stopirao transakciju, sistem će je automatski prekinuti. U ovom slučaju, korisnik je dužan da vozilo pomeri iz zone u kojoj je parkirao. Korišćeni minuti i pauze sabiraju se unutar vremenskog ograničenja. Na primer, ukoliko u prvoj zoni istekne maksimalnih 60 minuta, do aktiviranja novog intervala mora da prođe minimum 30 minuta, da bi korisnik mogao, kao i prvi put, da aktivira korišćenje novih 60 minuta. Ako ne pomeri vozilo kada vremensko ograničenje istekne, kontrolor će izdati nalog za plaćanje dnevne parking karte. Sva ostala pravila i uslovi parkiranja propisani Odlukom o javnim parkiralištima ("Sl. list grada Beograda", br. 12/2010 - prečišćen tekst, 37/2011, 42/2011 - ispr., 11/2014, 30/2014, 34/2014 i 89/2014), primenjuju se i prilikom korišćenja START-STOP aplikacije.

Parkiranje se obračunava posebno za svaku zonu. Na primer, minuti iz crvene zone ne mogu da se iskoriste u žutoj ili zelenoj zoni, već se obračunavaju za svaku zonu posebno.

Kada potpiše ugovor, korisnik dobija link pomoću koga može da pristupi START-STOP aplikaciji. U zavisnosti od toga da li su za korišćenje aplikacije zainteresovani pojedinci ili firme, podnosilac prilikom potpisivanja ugovora treba da dostavi na uvid ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu, odnosno dokaz o registrovanom sedištu firme na teritoriji grada Beograda. Pravo korišćenja START-STOP aplikacije odobrava se samo onim korisnicima koji nemaju dugovanje na ime izdatih dnevnih naloga.

Osobe koje nemaju vozilo u svom vlasništvu ili nisu "ovlašćeni" korisnik vozila, ne mogu da potpišu Ugovor za korišćenje START-STOP aplikacije.

Izvor: Vebsajt B92 i Parking servis, 29.01.2016.
Naslov: Redakcija