Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDNACRT GRAĐANSKOG ZAKONIKA: PREDVIđENO JE DA OBAVEZA IZDRżAVANJA SUPRUżNIKA NE BUDE LIMITIRANA KAO DO SADA NA PET GODINA, VEć DA SUD ODMAH, U ZAVISNOSTI OD OKOLNOSTI, MOżE DA DODELI NEOGRANIčENI ROK IZDRżAVANJA. SUD MOżE DA IZREKNE šIROK SPEKTAR OGRANIčENJA, OD ZABRANE FIZIčKOG ILI UZNEMIRAVANJA TELEFONOM, PORUKOM, ELEKTRONSKOM POšTOM ILI PREKO DRUšTVENIH MREżA, PA DO ZABRANE KRETANJA ODREđENOM ULICOM, PARKOM, ODLASKA NA STADION, PRILASKA KUćI


Brak se zasniva na zajednici muškarca i žene i istopolni brakovi nisu dozvoljeni Prednacrtom Građanskog zakonika - rekla je Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda i član Radne grupe za izradu GZ, na javnoj raspravi u Apelacionom sudu, u Novom Sadu. Kao alternativu, Prednacrt GZ ostavlja mogućnost da se, ako se tokom javne rasprave pokaže takva potreba, pitanje istopolnih zajednica uredi posebnim zakonom.

Kao alternativni član data je mogućnost da se odredba po kojoj je brak zajednica suprotnih polova - izbriše. Upravo ovaj deo izazvao je najviše reakcija prisutnih.

Sudija Andrejević predstavila je i ostale odredbe Prednacrta GZ koje su izazvale dosta polemike u javnosti, a među kojima je surogat materinstvo. Takođe je predstavila mogućnost formiranja alimentacionog fonda iz kog bi se isplaćivala izdržavanja za decu koju su roditelji posle razvoda zaboravili.

Prednacrtom GZ su posebno razrađeni imovinski odnosi između bračnih drugova.

- Namera nam je bila da se svakom omogući da ugovorom po svojoj želji uredi bračne imovinske odnose (bračni ugovor), a da se država umeša samo ukoliko supružnici ovu oblast nisu uredili - kaže sudija Andrejević. - U tom slučaju, predlog je da se kao zajednička imovina ne deli samo ono što su stekli radom u braku, kao što je do sada bio slučaj, već da se dele i prihodi od posebne imovine (npr. kirija ili novac od prodaje nasleđenog stana).

GZ predviđa i da obaveza izdržavanja supružnika ne bude limitirana kao do sada na pet godina, pa ukoliko neko hoće da produži taj rok, mora da pokrene novu parnicu. Ideja je da sud odmah, u zavisnosti od okolnosti, može da dodeli neograničeni rok izdržavanja.

Ubuduće će biti povećan i broj razloga zbog kojih je moguće tražiti nematerijalnu odštetu, pa će se na spisku, pored povrede časti, ugleda i dostojanstva, naći i briga i gubitak ploda.

Prednacrtom GZ su regulisane i odredbe koje se odnose na povredu prava ličnosti zbog prinude i zlostavljanja - rekao je prof. Miodrag Orlić. Tako sud ubuduće može da izrekne širok spektar ograničenja, od zabrane fizičkog ili uznemiravanja telefonom, porukom, elektronskom poštom ili preko društvenih mreža, pa do zabrane kretanja određenom ulicom, parkom, odlaska na stadion, prilaska kući... Do sada su privremene mere služile da zaštite žrtvu, a sada je njihov spektar širi i služe i kao kazna nasilniku.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 30. 01.2016.
Naslov: Redakcija