PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 14. JANUAR 2014.

Circulus vitiosus - Začarani krug. Pogreška u dokazivanju: nešto se dokazuje samim sobom

Besplatne pravne vesti

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 14. JANUAR 2014

VESTI NA DAN 14. JANUAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: