Email Print

ZAKON
O REGISTRACIJI PRIVREDNIH SUBJEKATA

("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 61/2005 i 111/2009 - dr. zakoni)

 

 

 

Ovaj propis je prestao da važi.

Važeće propise možete pogledati na linku Besplatni propisi.