PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 13. OKTOBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 13. OKTOBAR 2014.

AKTUELNE VESTI NA DAN 13. OKTOBAR 2014.

  • ZAKON O RADU – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA . . . dalje
  • ZAKON O STEČAJU – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA . . . dalje
  • ZAVRŠENA DRUGA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: Usvojen Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika . . . dalje
  • SAZVANA TREĆA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI ZA 13. OKTOBAR 2014. GODINE: Predlog zakona o sprečavanju dopinga u sportu, kao i više drugih zakona . . . dalje
  • URAĐENA RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA . . . dalje
  • NAJAVLJENO USVAJANJE ZAKONA O UVOĐENJU PLATNIH RAZREDA U JAVNOJ UPRAVI DO KRAJA 2014. GODINE . . . dalje
  • STANJE DEVIZNIH REZERVI I KRETANJA NA MEĐUBANKARSKOM DEVIZNOM TRŽIŠTU U SEPTEMBRU 2014. GODINE . . . dalje


  • PrelistavajuĆi dnevne novine:

  • DA LI JE ZAKON O JAVNIM BELEŽNICIMA U SKLADU SA USTAVOM RS: Svi čekaju odluku Ustavnog suda . . . dalje
  • NALED: 250 nepotrebnih nameta koji opterećuju privrednike . . . dalje