PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 14. APRIL 2014.

Besplatne pravne vesti

PROPISI:

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

 • AKTUELNA SLUŽBENA MIŠLJENJA:
  • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PROMETA DOBARA KOJI STRANO PRIVREDNO DRUŠTVO VRŠI DOMAĆEM U REPUBLICI SRBIJI - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 11
  • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN KORIŠĆENJA STANA OD STRANE IZBEGLOG LICA PREMA ZAKONU O POREZIMA NA IMOVINU - Zakon o porezima na imovinu: član 2

  TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 14. APRIL 2014

  AKTUELNE VESTI NA DAN 14. APRIL 2014.

  PrelistavajuĆi dnevne novine: