OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRŽAVNIM ORGANIMA

 

OPIS

NETO OSNOVICA (din.)
- od oktobra 2013. godine -

Javne službe po delatnostima i stručne službe OOSO

 

- osnovno i srednje obrazovanje
- visoko obrazovanje
- učenički i studentski standard
- zdravstvena delatnost
- zavodi za socijalnu zaštitu
- zavodi osnovani u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
- centri za socijalni rad
- ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika i
- zaposleni u ostalim javnim službama (republičkog i lokalnog nivoa)

2.618,26

- ustanove kulture (republičkog i lokalnog nivoa)

2.645,44

- stručne službe OOSO (Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za PIO i Centralni registar OSO):

 

1) za prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:

3.975,86

2) za drugu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:

3.771,24

3) za treću grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:

2.618,26

Izabrana, postavljena i zaposlena lica čije se plate finansiraju iz budžeta lokalne vlasti

 

- izabrana lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

10.734,56

- postavljena lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

2.310,15

- zaposleni u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

2.519,24

- uvećanje po osnovu kvaliteta i rezultata rada:

 

*za zaposlenog sa srednjom i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave - osim u gradu Beogradu, određuje se tromesečno

251,93

Državni službenici i pravosuđe

 

- državni službenici i nameštenici

18.906,90

- predsednik i sudije Ustavnog suda

32.986,04

- sudije, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca**

32.986,04

**u 2013. godini za sudije osnovice se isplaćuju 70% iz izvora 01 (budžetska sredstva) i 30% iz izvora 04 (sopstveni prihodi - sudske takse pravosudnih organa)

 

Vojska RS, MUP i BIA

 

- profesionalni pripadnici Vojske Srbije

26.153,21

- zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova

26.153,21

- pripadnici Bezbedonosno-informativne agencije

1.705,32