OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRŽAVNIM ORGANIMA

 

OPIS

NETO OSNOVICA (din.)
- od aprila 2014. godine -

UMANJENA NETO
OSNOVICA (din.)
- od novembra
2014. godine -

Javne službe po delatnostima i stručne službe OOSO

 

 

- osnovno i srednje obrazovanje
- visoko obrazovanje
- učenički i studentski standard
- zdravstvena delatnost
- zavodi za socijalnu zaštitu
- zavodi osnovani u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
- centri za socijalni rad
- ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika i
- zaposleni u ostalim javnim službama (republičkog i lokalnog nivoa)

2.631,35

2.368,22

- ustanove kulture (republičkog i lokalnog nivoa)

2.658,68

2.392,81

- stručne službe OOSO (Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za PIO i Centralni registar OSO):

 

 

1) za prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:

3.995,74

3.596,17

2) za drugu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:

3.790,10

3.411,09

3) za treću grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:

2.631,35

2.368,22

Izabrana, postavljena i zaposlena lica čije se plate finansiraju iz budžeta lokalne vlasti

 

 

- izabrana lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

10.788,23

9.709,41

- postavljena lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

2.321,70

2.089,53

- zaposleni u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

2.531,84

2.278,66

- uvećanje po osnovu kvaliteta i rezultata rada:

 

 

* za zaposlenog sa srednjom i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave - osim u gradu Beogradu, određuje se tromesečno

253,19

227,87

Državni službenici i pravosuđe

 

 

- državni službenici i nameštenici

19.001,43

17.101,29

- predsednik i sudije Ustavnog suda

33.150,97

29.835,87

- sudije, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca**

33.150,97

29.835,87

** u 2014. godini za sudije osnovice se isplaćuju 70% iz izvora 01 (budžetska sredstva) i 30% iz izvora 04 (sopstveni prihodi - sudske takse pravosudnih organa)

 

 

Vojska RS, MUP i BIA

 

 

- profesionalni pripadnici Vojske Srbije

26.283,98

23.655,58

- zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova

26.283,98

23.655,58

- pripadnici Bezbedonosno-informativne agencije

1.713,85

1.542,47

Napomena:

Vlada Republike Srbije je radi usaglašavanja osnovica za obračun i isplatu plata sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014 - dalje: Zakon) donela zaključke kojima se osnovice za obračun i isplatu plata u javnim službama i državnim organima smanjuju za 10%.

U postupku primene Zakona i osnovica za obračun plata, napominjemo da:

• zaposleni čija je osnovna neto plata pre početka primene ovog zakona za puno radno vreme bila niža od 25.000 dinara, za mesec novembar i nadaljezadržavaju iznos svoje osnovne neto plate, i na taj iznos se računaju ostali elementi plate; to znači da se za ove zaposlene u postupku obračuna plate primenjuju osnovice bez umanjenja za 10% - tzv. stare osnovice koje su utvrđene ranije donetim zaključcima Vlade počevši od meseca aprila 2014. godine;

• u slučaju kada bi se zaposlenima od plate za mesec novembar primenom umanjene osnovice utvrdila osnovna neto plata niža od 25.000 dinara, tim zaposlenima se za puno radno vreme isplaćuje osnovna neto plata u iznosu od 25.000 dinara;na ovaj fiksni iznos od 25.000 dinara računaju se ostali elementi plate.