OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRŽAVNIM ORGANIMA

 

OPIS

NETO OSNOVICA (din.)
- od decembra 2015. godine -

Javne službe po delatnostima i stručne službe OOSO

 

- osnovno i srednje obrazovanje i učenički standard

2.462,95

- visoko obrazovanje i studentski standard

2.415,59

- zdravstvena i socijalna zaštita

2.439,27

- predškolsko obrazovanje

2.462,95

- ustanove kulture (republičkog i lokalnog nivoa)

2.392,81

- stručne službe OOSO (Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za PIO i Centralni registar OSO):

 

1) za prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:

3.596,17

2) za drugu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:

3.411,09

3) za treću grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:

2.368,22

Izabrana, postavljena i zaposlena lica čije se plate finansiraju iz budžeta lokalne vlasti

 

- izabrana lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

9.709,41

- postavljena lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

2.089,53

- zaposleni u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

2.278,66

- uvećanje po osnovu kvaliteta i rezultata rada:

 

* za zaposlenog sa srednjom i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave - osim u gradu Beogradu, određuje se tromesečno

227,87

Državni službenici i pravosuđe

 

- državni službenici i nameštenici

17.101,29

- predsednik i sudije Ustavnog suda

29.835,87

- sudije, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca**

29.835,87

** u 2016. godini za sudije osnovice se isplaćuju 70% iz izvora 01 (budžetska sredstva) i 30% iz izvora 04 (sopstveni prihodi - sudske takse pravosudnih organa)

 

Vojska RS, MUP i BIA

 

- profesionalni pripadnici Vojske Srbije

24.128,70

- zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova

24.128,70

- pripadnici Bezbedonosno-informativne agencije

1.542,47