OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRŽAVNIM ORGANIMA

 

OPIS

NETO OSNOVICA (din.)
- od aprila 2014. godine -

Javne službe po delatnostima i stručne službe OOSO

 

- osnovno i srednje obrazovanje
- visoko obrazovanje
- učenički i studentski standard
- zdravstvena delatnost
- zavodi za socijalnu zaštitu
- zavodi osnovani u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
- centri za socijalni rad
- ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika i
- zaposleni u ostalim javnim službama (republičkog i lokalnog nivoa)

2.631,35

- ustanove kulture (republičkog i lokalnog nivoa)

2.658,68

- stručne službe OOSO (Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za PIO i Centralni registar OSO):

 

1) za prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:

3.995,74

2) za drugu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:

3.790,10

3) za treću grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:

2.631,35

Izabrana, postavljena i zaposlena lica čije se plate finansiraju iz budžeta lokalne vlasti

 

- izabrana lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

10.788,23

- postavljena lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

2.321,70

- zaposleni u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

2.531,84

- uvećanje po osnovu kvaliteta i rezultata rada:

 

* za zaposlenog sa srednjom i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave - osim u gradu Beogradu, određuje se tromesečno

253,19

Državni službenici i pravosuđe

 

- državni službenici i nameštenici

19.001,43

- predsednik i sudije Ustavnog suda

33.150,97

- sudije, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca**

33.150,97

** u 2014. godini za sudije osnovice se isplaćuju 70% iz izvora 01 (budžetska sredstva) i 30% iz izvora 04 (sopstveni prihodi - sudske takse pravosudnih organa)

 

Vojska RS, MUP i BIA

 

- profesionalni pripadnici Vojske Srbije

26.283,98

- zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova

26.283,98

- pripadnici Bezbedonosno-informativne agencije

1.713,85