Jedino kompletno rešenje
za Vaše e-Probleme e-Fakture! • Pravna sigurnost programa i usaglašenost sa postojećim i budućim propisima

 • Prelazak na e-Fakture nije lak, ali je lakše kada vas kroz proces vodi Paragraf - domaća kompanija sa 26 godina iskustva 192 člana kolektiva, 207 stalnih autora, redakcija od preko 40 stručnjaka

 • Automatsko zavođenje u knjige ulaznih i izlaznih faktura

 • Zaključkom Ministarstva finansija br. 030-00-5/2022-41 ispunjeni su uslovi za obavljanje poslova informacionog posrednika

 • Mogućnost pravljenja personalizovanih procedura odobravanja ulaznih i izlaznih faktura

 • Profakture:

 • - Pravljenje i slanje profaktura sa izveštajem o prispelosti

 • - Pravljenje faktura od profaktura na klik

 • - Bez dodatne naknade

 • Bez dodatne naknade za prijem svih dokumenata sa SEF i odobravanje faktura

 • Mi nemamo skrivene troškove: ugovorena cena je sve što ćete platiti za tu godinu

 • Bez ograničenja funkcija, bez obzira na paket programa

 • Ugovorna obaveza od 12 meseci

 • Predefinisani šabloni (adresar, artikli, memorandumi) za brzo popunjavanje faktura

 • Sa jednom licencom moguće je voditi više firmi i imati više korisnika po jednoj licenci (uključujući i eksterni pristup svom računovođi)

 • U okviru pretplate dobijate i:

 • e-Delovodnik: za vođenje delovodnih i ostalih knjiga dokumenata kao i arhivske knjige prema Zakonu o arhivskoj građi

 • e-Poštar: elektronski servis za razmenu i potpisivanje poslovnih dokumenata

 • Mogućnost integracije sa Vašim računovodstvenim i poslovnim programima, kao i konvertovanja vaših faktura iz formata koji trenutno koristite, u format koji zahteva SEF

 • Najviši stepen zaštite podataka

 • Besplatna online obuka i telefonska/online korisnička podrška

 • Automatsko pravljenje XML verzije vaših faktura i slanje u državni Sistem Elektronskih Faktura (SEF)


Poverenje nam je ukazalo blizu
5.000 aktivnih korisnika programa
… i još preko 2.000 porodičnih, malih i srednjih preduzeća


Podelite sa nekim kome je potreban program za e-Fakture:


Upoznajte Kancelarka za manje od minutPošaljite zahtev za besplatnu prezentaciju
Prezentacija traje 15 minuta ili duže ako Vi to želite


Na raspolaganju Vam je i probni period za korišćenje programaPodelite sa nekim kome je potreban program za e-Fakture: