PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 10. AVGUST 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

PROPISI:

 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2015)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2015)
 • ZAKON O MEĐUNARODNOM PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. list SRJ", br. 60/98, 5/99 - ispr., 44/99, 74/99 i 4/2000 - ispr. i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 101/2005 - dr. zakon, 18/2010 i 68/2015 - dr. zakoni)
 • ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 i 68/2015 - dr. zakoni)
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 17/2015)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA KRALJEVA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 17/2015)
 • ODLUKA O APRILSKOJ NAGRADI GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 9/2015)
 • ODLUKA O PODSTICAJNIM MERAMA NA ULAGANJE U POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENU INDUSTRIJU NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 9/2015)
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNU SVOJINU NA OSNOVU SPORAZUMA SA VLASNIKOM ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 14/2015)
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADOM NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 22/2014 i 9/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU TRŽIŠNE VREDNOSTI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KAO OSNOVICE ZA PROMENU NAMENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 9/2015)
 • REŠENJE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 21/2014 i 11/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICE U GRADU ŠAPCU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 14/2015)
 • REŠENJE O ZONIRANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 21/2014 i 11/2015)
 • SUDSKA PRAKSA:

  SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  VESTI NA DAN 10 AVGUST 2015.