Sadržaj:
 
  1. Savetovanje: Sastavljanje finansijskih izveštaja i utvrđivanje poreza na dobit za 2019. godinu - 12 gradova ↓
  2. Savetovanje: Izrada finansijskih izveštaja za 2019. godinu budžetskih korisnika i ostale aktuelnosti i novine u poslovanju javnog sektora - 12 gradova ↓
  3. Rokovnici za 2020: Sudsko-advokatski rokovnik ↓
 
Sastavljanje finansijskih izveštaja i utvrđivanje poreza na dobit za 2019. godinu
 
Privatni sektor
 
Sastavljanje finansijskih izveštaja i utvrđivanje poreza na dobit za 2019. godinu
 
 

Smederevo
21.01.2020.

Kragujevac
22.01.2020.

Niš
23.01.2020.

Zaječar
24.01.2020.
 

Užice
28.01.2020.

Čačak
29.01.2020.

Vrnjačka Banja
30.01.2020.

Subotica
03.02.2020.
 

Zrenjanin
04.02.2020.

Beograd
05.02.2020.

Sremska Mitrovica
06.02.2020.

Novi Sad
07.02.2020.
 
Kome je savetovanje namenjeno?
 

Savetovanje je namenjeno finansijskim direktorima, računovođama, poreskim savetnicima, revizorima, kao i svim ostalim licima koja primenjuju poreske i računovodstvene propise u svom poslovanju.

👉 Saznajte više...
 
Izrada finansijskih izveštaja za 2019. godinu budžetskih korisnika i ostale aktuelnosti i novine u poslovanju javnog sektora
 
Javni sektor
 
Izrada finansijskih izveštaja za 2019. godinu budžetskih korisnika i ostale aktuelnosti i novine u poslovanju javnog sektora
 
 

Smederevo
21.01.2020.

Kragujevac
22.01.2020.

Niš
23.01.2020.

Zaječar
24.01.2020.
 

Užice
28.01.2020.

Čačak
29.01.2020.

Vrnjačka Banja
30.01.2020.

Subotica
03.02.2020.
 

Zrenjanin
04.02.2020.

Beograd
05.02.2020.

Sremska Mitrovica
06.02.2020.

Novi Sad
07.02.2020.
 
Kome je savetovanje namenjeno?
 

Savetovanje je namenjeno direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava, sredstava RFZO, pravosudnim organima, Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i drugim korisnicima javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora.

👉 Saznajte više...
 
Rokovnici za 2020. godinu
 
 

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram Viber Google Play

Facebook Facebook Facebook