Sadržaj:
 

Vebinari:

  1. NARUČIOCI: Pregled novina i prva rešenja u praksi postupaka javnih nabavki - 25.08. ↓ (vebinar)
  2. PONUĐAČI: Novine u propisima i praktična rešenja za učesnike u postupcima javnih nabavki - 27.08. ↓ (vebinar)
  3. Primena Zakona o agencijskom zapošljavanju - 03.09. ↓ (vebinar)
 
PREGLED NOVINA I PRVA REŠENJA U PRAKSI POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI
 
Vebinar ZA NARUČIOCE
 
NARUČIOCI: PREGLED NOVINA I PRVA REŠENJA U PRAKSI POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI
 
 

Vebinar

25.08.2020.

 
O vebinaru:
 

Instruktivna predavanja koncipirana prema potrebama naručilaca, pružaju polaznicima upoznavanje sa svim novinama u sprovođenju postupaka javnih nabavki.

Mogućnost postavljanja pitanja pre i tokom predavanja, odnosno kontakt sa kompetentim predavačima na taj način, polaznicima obezbeđuje priliku da razreše sve nedoumice koje imaju u vezi sa temom vebinara, i saznaju koje su obaveze i mogućnosti u narednim postupcima javnih nabavki prema novim propisima.

 
👉 Saznajte više...
 
Novine u propisima i praktična rešenja za učesnike u postupcima javnih nabavki
 
Vebinar ZA PONUĐAČE
 
PONUĐAČI: NOVINE U PROPISIMA I PRAKTIČNA REŠENJA ZA UČESNIKE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
 
 

Vebinar

27.08.2020.

 
O vebinaru:
 

Vebinar predstavlja prikaz najvažnijih novina u načinu vođenja postupaka i novih obaveza za privredne subjekte - učesnike postupka javne nabavke u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019 i podzakonskim aktima "Sl. glasnik RS", br. 93/2020 koji su primeni od 1.7.2020. godine i stavovima nadležnih organa.

Kroz postavljanje pitanja pre i tokom predavanja, polaznici imaju priliku da kroz odgovore razreše sve nedoumice koje imaju u vezi sa temom vebinara, i da saznaju koje su njihove nove obaveze i mogućnosti u postupcima javnih nabavki prema novim propisima.

 
👉 Saznajte više...
 
PRAVA I OBAVEZE PO ZAKONU O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI
 
Vebinar
 
PRIMENA ZAKONA O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU
 
 

Vebinar

03.09.2020.

 
O vebinaru:
 

Cilj vebinara je da polaznicima pre svega ukaže na samu svrhu zbog koje je Zakon o agencijskom zapošljavanju donet a to je da lica angažovana putem agencija za privremeno zapošljavanje imaju jednake uslove rada i prava iz radnog odnosa u pogledu zarade, odsustva sa rada uz naknadu zarade, naknade troškova, radnog vremena, godišnjeg odmora, uvećane zarade za rad noću i prekovremeni rad, ograničenje trajanja radnog odnosa na određeno vreme, bezbednost i zdravlje na radu i kao i sva ostala zagarantovana prava koja imaju i zaposleni kod poslodavca korisnika, što do sada nije bilo uređeno nijednim propisom.

 
👉 Saznajte više...
 
 

Paragraf Lex • Kej žrtava racije 4a • 21000 Novi Sad • Srbija

 

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram Viber Google Play

Facebook Facebook Facebook