PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 15. OKTOBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 15. OKTOBAR 2014.

AKTUELNE VESTI NA DAN 15. OKTOBAR 2014.

  • ZAKON O RADU – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA . . . dalje
  • ZAKON O STEČAJU – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA . . . dalje
  • TREĆA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: Zaključen zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona sa dnevnog reda . . . dalje
  • PREDLOG IZMENA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA, ZAKONA O POREZU NA DOBITAK PRAVNIH LICA I PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA: Potrebno pronaći rešenje za negativne efekte kursnih razlika . . . dalje


  • PrelistavajuĆi dnevne novine:

  • ZAKON O STEČAJU: Od 2015. godine komunikacija sa učesnicima u stečajnom postupku biće elektronska . . . dalje