Rubrika Naslov Broj Strana
paragraf vesti paragraf vesti br. 171-172 avgust 2018. godine str. 2
paragraf intervju paragraf intervju Rodoljub Šabić Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti br. 171-172 avgust 2018. godine str. 4
paragraf intervju Mišljenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti upućeno Ministarstvu pravde br. 171-172 avgust 2018. godine str. 9
...sa lica mesta ...sa lica mesta br. 171-172 avgust 2018. godine str. 13
tema broja E-TRGOVINA I E-POSLOVANJE SA PRAVNOG I PRAKTIČNOG ASPEKTA br. 171-172 avgust 2018. godine str. 17
tema broja KUPOPRODAJA SOFTVERA I DRUGIH DIGITALNIH PROIZVODA NA INTERNETU KAO NOV OSNOV ZA PLAĆANJE I NAPLAĆIVANJE U DEVIZAMA U REPUBLICI br. 171-172 avgust 2018. godine str. 23
aktuelno USLOVI KOJE MORAJU DA ISPUNE ŠEME ELEKTRONSKE IDENTIFIKACIJE ZA ODREĐENE NIVOE POUZDANOSTI br. 171-172 avgust 2018. godine str. 29
aktuelno MIŠLJENJE ZAŠTITNIKA GRAĐANA NA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU br. 171-172 avgust 2018. godine str. 31
aktuelno PRIJAVLJIVANJE PORESKOJ UPRAVI OBJEKATA U KOJIMA OBVEZNICI SKLADIŠTE, ODNOSNO SMEŠTAJU DOBRA, KAO I PROSTORIJA U KOJIMA OBAVLJAJU DELATNOST br. 171-172 avgust 2018. godine str. 33
aktuelno PRIHODI OD AUTORSKIH PRAVA, PRAVA SRODNIH AUTORSKOM PRAVU I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE br. 171-172 avgust 2018. godine str. 37
aktuelno PROGRAM MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE BILJNOG I MEŠOVITOG POREKLA ZA 2018. GODINU br. 171-172 avgust 2018. godine str. 55
aktuelno AKTI POTREBNI ZA SPROVOĐENJE, POSTUPAK I POSLEDICE STATUSNE PROMENE IZDVAJANJE UZ PRIPAJANJE PREMA POSLEDNJIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA br. 171-172 avgust 2018. godine str. 57
radni odnosi KOMENTAR PRAVILNIKA O DOZVOLAMA ZA RAD br. 171-172 avgust 2018. godine str. 63
SPECIJANO ZA DELATNOSTI ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA ZA IZVRŠAVANJE INSTANT TRANSFERA ODOBRENJA br. 171-172 avgust 2018. godine str. 71
SPECIJANO ZA DELATNOSTI PROCENA RIZIKA OD PRANJA NOVCA I OD FINANSIRANJA TERORIZMA br. 171-172 avgust 2018. godine str. 72
SPECIJANO ZA DELATNOSTI MEĐUBANKARSKE NAKNADE I POSEBNA PRAVILA POSLOVANJA KOD PLATNIH TRANSAKCIJA NA OSNOVU PLATNIH KARTICA br. 171-172 avgust 2018. godine str. 75
SPECIJANO ZA DELATNOSTI OBLIK, SADRŽINA I NAČIN KORIŠĆENJA OBRAZACA PLATNIH NALOGA ZA IZVRŠENJE PLATNIH TRANSAKCIJA U DINARIMA br. 171-172 avgust 2018. godine str. 79
SPECIJANO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVE ODLUKE O OPŠTIM PRAVILIMA ZA IZVRŠAVANJE INSTANT TRANSFERA ODOBRENJA - "Sl. glasnik RS", br. 65/2018 br. 171-172 avgust 2018. godine str. 81
PITANJA I ODGOVORI ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ PRAKSE br. 171-172 avgust 2018. godine str. 91
PARAGRAF VESTI Paragraf vesti br. 169-170 avgust 2018. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU Dušan Vučković, pomoćnik ministra privrede br. 169-170 avgust 2018. godine str. 4
TEMA BROJA IZVOD IZ PRIRUČNIKA ZA PRIMENU
ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
br. 169-170 avgust 2018. godine str. 13
AKTUELNO KOMENTAR UREDBE O BLIŽEM UREĐENJU USLOVA KOJE MORAJU
DA ISPUNE ŠEME ELEKTRONSKE IDENTIFIKACIJE ZA ODREĐENE NIVOE POUZDANOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 60/2018
br. 169-170 avgust 2018. godine str. 19
AKTUELNO Odgovori na pitanja u vezi sa primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma br. 169-170 avgust 2018. godine str. 24
AKTUELNO AKTUELNI KONKURSI ZA PODSTICAJE KOJI SE DODELJUJU U OBLASTI
TURIZMA I SAOBRAĆAJA
br. 169-170 avgust 2018. godine str. 30
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI br. 169-170 avgust 2018. godine str. 37
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU RADNO ANGAŽOVANJE DIREKTORA ODNOSNO DRUGOG ZAKONSKOG ZASTUPNIKA VAN RADNOG ODNOSA br. 169-170 avgust 2018. godine str. 58
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU UGOVOR O DELU br. 169-170 avgust 2018. godine str. 68
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI USKLAĐIVANJE UREDBE O ENERGETSKI UGROŽENOM KUPCU SA ZAKONOM O UPRAVNOM POSTUPKU br. 169-170 avgust 2018. godine str. 77
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI MIŠLJENJE ZAŠTITNIKA GRAĐANA NA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU br. 169-170 avgust 2018. godine str. 80
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI aktuelni odgovorI na pitanja iz oblasti zaštite od požara br. 169-170 avgust 2018. godine str. 82
PARAGRAF VESTI Paragraf vesti br. 167-168 jul 2018. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija br. 167-168 jul 2018. godine str. 4
TEMA BROJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O NARODNOJ BANCI SRBIJE - “Sl. glasnik RS”, br. 44/2018 br. 167-168 jul 2018. godine str. 9
TEMA BROJA KOMENTAR ZAKONA O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU - “Sl. glasnik RS”, br. 44/2018 br. 167-168 jul 2018. godine str. 12
TEMA BROJA KOMENTAR ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA KOD UGOVARANJA NA DALJINU - “Sl. glasnik RS”, br. 44/2018 br. 167-168 jul 2018. godine str. 17
TEMA BROJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA - “Sl. glasnik RS”, br. 44/2018 br. 167-168 jul 2018. godine str. 22
TEMA BROJA ZAŠTITNI SLOJEVI KAPITALA br. 167-168 jul 2018. godine str. 29
TEMA BROJA KOMENTAR NOVOG ZAKONA O MEĐUBANKARSKIM NAKNADAMA I POSEBNIM PRAVILIMA POSLOVANJA KOD PLATNIH TRANSAKCIJA NA OSNOVU PLATNIH KARTICA - “Sl. glasnik RS”, br. 44/2018 br. 167-168 jul 2018. godine str. 31
AKTUELNO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O STEČAJU - “Sl. glasnik RS”, br. 44/2018 br. 167-168 jul 2018. godine str. 39
AKTUELNO USLOVI I NAČIN PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA br. 167-168 jul 2018. godine str. 42
AKTUELNO PREDUSLOV ZA REGISTRACIJU KNJIGOVODSTVENIH AGENCIJA I DRUŠTAVA ZA REVIZIJU br. 167-168 jul 2018. godine str. 46
AKTUELNO AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA SPREČAVANJEM PRANJA NOVCA - OBVEZNICI, EVIDENCIJE I UTVRĐIVANJE STVARNIH VLASNIKA br. 167-168 jul 2018. godine str. 47
AKTUELNO PREGLED IZNOSA NAKNADA ZA UPRAVLJANJE ZGRADAMA U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKAMile Orlović br. 167-168 jul 2018. godine str. 52
RADNI ODNOSI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA - “Sl. glasnik RS”, br. 50/2018 br. 167-168 jul 2018. godine str. 57
RADNI ODNOSI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI - “Sl. glasnik RS”, br. 50/2018 br. 167-168 jul 2018. godine str. 59
SPECIJANO ZA DELATNOSTI OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI br. 167-168 jul 2018. godine str. 65
SPECIJANO ZA DELATNOSTI USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI br. 167-168 jul 2018. godine str. 68
SPECIJANO ZA DELATNOSTI USLOVI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA br. 167-168 jul 2018. godine str. 70
SPECIJANO ZA DELATNOSTI PODSTICAJI ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA br. 167-168 jul 2018. godine str. 72
SPECIJANO ZA DELATNOSTI ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI TRGOVINE br. 167-168 jul 2018. godine str. 77
SPECIJANO ZA DELATNOSTI ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI BANKARSTVA I OSIGURANJA br. 167-168 jul 2018. godine str. 79
SPECIJANO ZA DELATNOSTI ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI UGOSTITELJSTVA br. 167-168 jul 2018. godine str. 82
SPECIJANO ZA DELATNOSTI ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA br. 167-168 jul 2018. godine str. 87
PARAGRAF VESTI Paragraf vesti br. 165-166 jun 2018. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU prof. dr Zdravko M. Petrović
zastupnik Udruženja za odštetno pravo
br. 165-166 jun 2018. godine str. 4
TEMA BROJA PREGLED NAJVAŽNIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
- "Sl. glasnik RS", br. 44/2018
br. 165-166 jun 2018. godine str. 9
SAOBRAĆAJ NOVIM IZMENAMA I DOPUNAMA SUŽENA PRIMENA ZAKONA O PREVOZU TERETA
U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
br. 165-166 jun 2018. godine str. 21
SAOBRAĆAJ Novine u pogledu ograničenja
brzine kretanja vozila na auto-putu
br. 165-166 jun 2018. godine str. 25
SAOBRAĆAJ PREGLED NAJZNAČAJNIJIH NOVINA
U NOVOM ZAKONU O ŽELEZNICI
br. 165-166 jun 2018. godine str. 28
AKTUELNO CENTRALNA EVIDENCIJA STVARNIH VLASNIKA br. 165-166 jun 2018. godine str. 33
AKTUELNO ...sa lica mesta
"INFO SESIJA O AKTUELNOSTIMA
IZ OBLASTI GDPR"
br. 165-166 jun 2018. godine str. 37
AKTUELNO GDPR - OPŠTA REGULATIVA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI U SRBIJI br. 165-166 jun 2018. godine str. 38
AKTUELNO POSTUPANJE AGENCIJE ZA PRIVREDNE
REGISTRE U SKLADU SA ODREDBOM ČLANA 29. STAV 9. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU
I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
br. 165-166 jun 2018. godine str. 44
AKTUELNO USLOVI ZA PRUŽANJE KVALIFIKOVANIH USLUGA OD POVERENJA br. 165-166 jun 2018. godine str. 46
TRGOVINA AKTUELNI KONKURSI ZA PODSTICAJE KOJI SE DODELJUJU PREKO MINISTARSTVA PRIVREDE, NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE I FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST br. 165-166 jun 2018. godine str. 51
TRGOVINA KOMISIJE ODBORA DIREKTORA,
ODNOSNO NADZORNOG ODBORA
U JAVNOM AKCIONARSKOM DRUŠTVU
br. 165-166 jun 2018. godine str. 58
TRGOVINA POSTUPAK PRINUDNOG OTKUPA AKCIJA br. 165-166 jun 2018. godine str. 62
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA
U 2018. GODINI
br. 165-166 jun 2018. godine str. 67
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI RADNOG PRAVA I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU br. 165-166 jun 2018. godine str. 75
EVROPSKE INTEGRACIJE IZVOD IZ IZVEŠTAJA EVROPSKE
KOMISIJE O NAPRETKU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU
br. 165-166 jun 2018. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI SIVA EKONOMIJA U OBLASTI
TRGOVINE I TURIZMA
br. 165-166 jun 2018. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE
U VEZI SA OBAVLJANJEM ZDRAVSTVENE DELATNOSTI I PRODAJOM LEKOVA
br. 165-166 jun 2018. godine str. 94
PARAGRAF VESTI Paragraf vesti br. 163-164 maj 2018. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU Milosav Jeličić
pravni savetnik YUTA
br. 163-164 maj 2018. godine str. 4
TEMA BROJA USLOVI KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI SERTIFIKATI br. 163-164 maj 2018. godine str. 11
TEMA BROJA USLOVI KOJE MORA DA ISPUNJAVA KVALIFIKOVANO SREDSTVO ZA KREIRANJE ELEKTRONSKOG POTPISA ODNOSNO PEČATA I USLOVI KOJE MORA DA ISPUNJAVA IMENOVANO TELO br. 163-164 maj 2018. godine str. 13
TEMA BROJA REGISTAR PRUŽALACA KVALIFIKOVANIH USLUGA OD POVERENJA br. 163-164 maj 2018. godine str. 15
TEMA BROJA REGISTAR KVALIFIKOVANIH SREDSTAVA
ZA KREIRANJE ELEKTRONSKIH POTPISA I ELEKTRONSKIH PEČATA
br. 163-164 maj 2018. godine str. 17
SAOBRAĆAJ NOVINE U VRŠENJU TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA br. 163-164 maj 2018. godine str. 21
SAOBRAĆAJ AKTUELNE NEDOUMICE U VEZI SA PRIMENOM PRAVILNIKA O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA br. 163-164 maj 2018. godine str. 25
SAOBRAĆAJ INFORMACIONO-KOMUNIKACIONI SISTEMI (IKT SISTEM) OD POSEBNOG ZNAČAJA br. 163-164 maj 2018. godine str. 29
SAOBRAĆAJ KORIŠĆENJE AUTORSKIH DELA
NA INTERNETU
br. 163-164 maj 2018. godine str. 33
SAOBRAĆAJ RASPOLAGANJE IMOVINOM
VELIKE VREDNOSTI
br. 163-164 maj 2018. godine str. 36
SAOBRAĆAJ PROCEDURA SMANJENJA OSNOVNOG
KAPITALA JEDNOČLANOG DOO
br. 163-164 maj 2018. godine str. 39
SAOBRAĆAJ PRAVO NA PRODAJU AKCIJA br. 163-164 maj 2018. godine str. 42
SAOBRAĆAJ AKTUELNOSTI I NEDOUMICE
U POSLOVANJU JAVNIH PREDUZEĆA
br. 163-164 maj 2018. godine str. 44
ZAŠTITA POTROŠAČA PRIMENA PRAVILNIKA O IZMENI
PRAVILNIKA O DEKLARISANJU,
OZNAČAVANJU I REKLAMIRANJU HRANE
br. 163-164 maj 2018. godine str. 53
ZAŠTITA POTROŠAČA KOLEKTIVNO OBEŠTEĆENJE POTROŠAČA br. 163-164 maj 2018. godine str. 55
ZAŠTITA POTROŠAČA ZAŠTITA POTROŠAČA I OBAVEZE
PROPISANE ZA TRGOVCE
br. 163-164 maj 2018. godine str. 59
ZAŠTITA POTROŠAČA UTVRĐIVANJE POČETKA
I PRESTANKA STAŽA OSIGURANJA
ZA NEPRIJAVLJENE OSIGURANIKE
br. 163-164 maj 2018. godine str. 67
ZAŠTITA POTROŠAČA POVEZIVANJE STAŽA OSIGURANJA ZAPOSLENIMA I BIVŠIM ZAPOSLENIMA IZ ODREĐENIH PRAVNIH SUBJEKATA SREDSTVIMA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE br. 163-164 maj 2018. godine str. 71
EVROPSKE INTEGRACIJE Izvod iz Izveštaja Evropske komisije o napretku RS za 2018. godinu br. 163-164 maj 2018. godine str. 77
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - BANKARSTVO KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O FAKTORINGU - "Sl. glasnik RS", br. 30/2018 br. 163-164 maj 2018. godine str. 87
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - BANKARSTVO SPROVOĐENJЕ ODREDABA ZAKONA O FINANSIJSKOM LIZINGU KOJE SE ODNOSE NA IZDAVANJE DOZVOLA I DAVANJE SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 29/2018 br. 163-164 maj 2018. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - BANKARSTVO SPROVOĐENJЕ ODREDABA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE
- "Sl. glasnik RS", br. 29/2018
br. 163-164 maj 2018. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - BANKARSTVO SPROVOĐENJЕ ODREDABA ZAKONA O BANKAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE PRELIMINARNOG ODOBRENJA, DOZVOLE ZA RAD BANKE I POJEDINIH SAGLASNOSTI I ODOBRENJA NARODNE BANKE SRBIJE
- "Sl. glasnik RS", br. 29/2018
br. 163-164 maj 2018. godine str. 100
PARAGRAF VESTI Paragraf vesti br. 161-162 april 2018. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU Siniša Krneta
direktor Beogradske berze
br. 161-162 april 2018. godine str. 4
... sa lica mesta SVEČANO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA "IPO GO" IZAĐI NA BERZU br. 161-162 april 2018. godine str. 13
... sa lica mesta TRŽIŠNA OČEKIVANJA UČESNIKA
U TRGOVANJU NA BEOGRADSKOJ BERZI
br. 161-162 april 2018. godine str. 15
... sa lica mesta IZVEŠTAJ SA BEOGRADSKE BERZE br. 161-162 april 2018. godine str. 17
SAOBRAĆAJ NOVINE KOJE DONOSE IZMENE I DOPUNE ZAKONA U VEZI SA ISPITIVANJEM, TEHNIČKIM PREGLEDOM I REGISTRACIJOM VOZILA, POSEBNIM MERAMA, NADZOROM I KAZNENIM ODREDBAMA br. 161-162 april 2018. godine str. 23
TEMA BROJA NOVA METODOLOGIJA ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA U SKLADU SA ZAKONOM O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA br. 161-162 april 2018. godine str. 33
TEMA BROJA SMERNICE ZA PROCENU RIZIKA
OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA KOD DRUŠTAVA ZA REVIZIJU, PREDUZETNIKA I PRAVNIH LICA KOJA SE BAVE PRUŽANJEM RAČUNOVODSTVENIH USLUGA I FAKTORING DRUŠTAVA
br. 161-162 april 2018. godine str. 38
TEMA BROJA SMERNICE ZA PRIMENU ODREDABA
ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA OBVEZNIKE NAD KOJIMA NARODNA BANKA SRBIJE VRŠI NADZOR
br. 161-162 april 2018. godine str. 44
TEMA BROJA SMERNICE ZA PROCENU RIZIKA
OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA I PRIMENU ZAKONA ZA OVLAŠĆENE MENJAČE I PRIVREDNE SUBJEKTE KOJI MENJAČKE POSLOVE OBAVLJAJU NA OSNOVU POSEBNOG ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE NJIHOVA DELATNOST
br. 161-162 april 2018. godine str. 50
TEMA BROJA SMERNICE ZA PROCENU RIZIKA
OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA I PRIMENU ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA OBVEZNIKE U NADLEŽNOSTI KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI
br. 161-162 april 2018. godine str. 54
TEMA BROJA SMERNICE ZA PROCENU
RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA OBVEZNIKE KOJI VRŠE DELATNOST POSREDOVANJA U PROMETU
I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI
br. 161-162 april 2018. godine str. 62
AKTUELNO NAPLATA I OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI
ZA SPISE I RADNJE U OBLASTI DRŽAVNOG PREMERA I KATASTRA
br. 161-162 april 2018. godine str. 69
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZRADVLJE NA RADU ZAKONSKA REGULATIVA ZA OCENU RADNE SPOSOBNOSTI, POVREDE NA RADU I UTVRĐIVANJA PROFESIONALNOG OBOLJENJA br. 161-162 april 2018. godine str. 75
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZRADVLJE NA RADU NOVE LICENCE ZA OBAVLJANJE
POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA
NA RADU I ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD I ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE
br. 161-162 april 2018. godine str. 79
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Turizam i ugostiteljstvo
POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA
I UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
- ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE
br. 161-162 april 2018. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRAVILNO EVIDENTIRANJE PROMETA U UGOSTITELJSKIM I MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA br. 161-162 april 2018. godine str. 88
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sport
ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA
IZ DOMENA SPORTA
br. 161-162 april 2018. godine str. 96
PARAGRAF VESTI Paragraf vesti br. 159-160 mart 2018. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU Branislava Matić br. 159-160 mart 2018. godine str. 4
TEMA BROJA OBLIGACIONOPRAVNE POSLEDICE PROPUŠTANJA REGISTRACIJE FAKTURE br. 159-160 mart 2018. godine str. 9
TEMA BROJA ODGOVORI NA PITANJA UPRAVE ZA TREZOR br. 159-160 mart 2018. godine str. 12
TEMA BROJA ODGOVORI NA PITANJA SA SAVETOVANJA
U ORGANIZACIJI STRUČNIH REDAKCIJA KOMPANIJE PARAGRAF
br. 159-160 mart 2018. godine str. 21
TEMA BROJA KORISNIČKO UPUTSTVO UPRAVE
ZA TREZOR ZA RAD U CENTRALNOM REGISTRU FAKTURA
br. 159-160 mart 2018. godine str. 31
AKTUELNO USPOSTAVLJENI USLOVI ZA REALIZACIJU PROJEKTA “IZAĐI NA BERZU” I FUNKCIONISANJE CROWDFUNDING KONCEPTA NA TRŽIŠTU REPUBLIKE SRBIJE br. 159-160 mart 2018. godine str. 49
AKTUELNO SPROVOĐENJE PRODAJNIH
PODSTICAJA U PRAKSI
br. 159-160 mart 2018. godine str. 52
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU USLOVI ZA IZDAVANJE NOVE RADNE DOZVOLE ZA OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE br. 159-160 mart 2018. godine str. 65
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU REALIZACIJA PROGRAMA I MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA
U 2018. GODINI
br. 159-160 mart 2018. godine str. 68
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU NOVA MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA - OBUKA ZAPOSLENOG ZA POTREBE POSLODAVCA , RADI STICANJA DODATNIH ZNANJA I VEŠTINA
U CILJU ODRŽANJA ZAPOSLENJA
br. 159-160 mart 2018. godine str. 72
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ DOMENA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU br. 159-160 mart 2018. godine str. 74
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA
IZ OBLASTI PENZIJSKO-INVALIDSKOG OSIGURANJA
br. 159-160 mart 2018. godine str. 80
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI komunalne delatnosti
USLOVI ZA OTPOČINJANJE OBAVLJANJA KOMUNALNIH DELATNOSTI
br. 159-160 mart 2018. godine str. 95
PARAGRAF VESTI Paragraf vesti br. 157-158 februar 2018. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU dr Miloje Obradović br. 157-158 februar 2018. godine str. 4
AKTUELNO KORISNIČKO UPUTSTVO ZA RAD U CENTRALNOM REGISTRU FAKTURA br. 157-158 februar 2018. godine str. 11
AKTUELNO ELEKTRONSKI DOKUMENT, ELEKTRONSKA IDENTIFIKACIJA I USLUGE OD POVERENJA
U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU
br. 157-158 februar 2018. godine str. 14
AKTUELNO MEDIJACIJA U SPOROVIMA KLIJENATA
I PRUŽALACA FINANSIJSKIH USLUGA
br. 157-158 februar 2018. godine str. 18
AKTUELNO TRGOVANJE INVESTICIONIM ZLATOM br. 157-158 februar 2018. godine str. 21
AKTUELNO USTUPANJE UGOVORA I POTRAŽIVANJA
U KONTEKSTU NAPLATE DOSPELIH POTRAŽIVANJA IZ UGOVORA O KREDITU
br. 157-158 februar 2018. godine str. 23
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU Precizirani uslovi za izdavanje nove radne dozvole za osposobljavanje
i usavršavanje
br. 157-158 februar 2018. godine str. 29
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU Novi Program za polaganje ispita za rad u zapošljavanju br. 157-158 februar 2018. godine str. 32
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU odnos zakonske i autonomne regulative u radnom zakonodavstvu srbije sa osvrtom na značaj
kolektivnog pregovaranja
br. 157-158 februar 2018. godine str. 36
ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA 2017 PROMENE U OSNOVNOM
KAPITALU I STEČAJNIM POSTUPCIMA PRIVREDNIH DRUŠTAVA
br. 157-158 februar 2018. godine str. 41
ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA 2017 PRAVA NA NEPOKRETNOSTI br. 157-158 februar 2018. godine str. 48
ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA 2017 TRGOVINA I ZAŠTITA POTROŠAČA br. 157-158 februar 2018. godine str.54
ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA 2017 OBLIGACIONI ODNOSI br. 157-158 februar 2018. godine str. 61
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Turizam i ugostiteljstvo
TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
br. 157-158 februar 2018. godine str. 71
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRAVA AVIONSKIH PUTNIKA
U EVROPSKOJ UNIJI
br. 157-158 februar 2018. godine str. 76
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Energetika
ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA
IZ OBLASTI ENERGETIKE
br. 157-158 februar 2018. godine str. 80
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sport
ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA
IZ DOMENA SPORTA
br. 157-158 februar 2018. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRIKAZ ODREDABA PRAVILNIKA O MALIM KOLIČINAMA PRIMARNIH PROIZVODA KOJE SLUŽE ZA SNABDEVANJE POTROŠAČA, PODRUČJU ZA OBAVLJANJE TIH DELATNOSTI KAO I ODSTUPANJA KOJA SE ODNOSE NA MALE SUBJEKTE U POSLOVANJU HRANOM ŽIVOTINJSKOG POREKLA br. 157-158 februar 2018. godine str. 90
PARAGRAF VESTI   br. 155-156 januar 2018. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU Zvonko Obradović br. 155-156 januar 2018. godine str. 4
TEMA BROJA REGISTRACIJA PREDUZETNIKA PUTEM E-PRIJAVE br. 155-156 januar 2018. godine str. 11
TEMA BROJA Uputstvo za podnošenje elektronskih prijava osnivanja PREDUZETNIKA br. 155-156 januar 2018. godine str. 14
AKTUELNO VISINA ČLANARINE U PRIVREDNOJ
KOMORI SRBIJE U 2018. GODINI
br. 155-156 januar 2018. godine str. 17
AKTUELNO SAOPŠTENJE I SNIMAK KONFERENCIJE
ZA MEDIJE, 17.01.2018.GODINE
br. 155-156 januar 2018. godine str. 19
AKTUELNO OGRANIČAVANJE RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA I SPREČAVANJE
PRANJA NOVCA
br. 155-156 januar 2018. godine str. 21
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU SMERNICE ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD NA OTVORENOM PRI USLOVIMA
NISKIH TEMPERATURA
br. 155-156 januar 2018. godine str. 37
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU NOVINE U OSTVARIVANJU FINANSIJSKE PODRŠKE PORODICI
SA DECOM
br. 155-156 januar 2018. godine str. 46
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU PODNOŠENJE JEDINSTVENE
PRIJAVE NA OBAVEZNO
SOCIJALNO OSIGURANJE POSLE IZMENA ZAKONA O RADU
br. 155-156 januar 2018. godine str. 60
ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA 2017 IZ PRAKSE AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE br. 155-156 januar 2018. godine str. 65
ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA 2017 OBLAST TURIZMA I UGOSTITELJSTVA br. 155-156 januar 2018. godine str. 67
ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA 2017 OBLAST TRGOVINE br. 155-156 januar 2018. godine str. 72
ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA 2017 SPROVOĐENJE POSTUPKA STEČAJA br. 155-156 januar 2018. godine str. 80
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI TRGOVINA PREKO INTERNETA I DUŽNOST PREDUGOVORNOG OBAVEŠTAVANJA br. 155-156 januar 2018. godine str. 97
PARAGRAF VESTI   br. 153-154 decembar 2017. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU prof. dr Goran Obradović br. 153-154 decembar 2017. godine str. 4
TEMA BROJA Nove odredbe Zakona ne donose
i značajno nove obaveze poslodavcima, već pooštravaju sankcije i preciziraju primenu
do sada postojećih obaveza
br. 153-154 decembar 2017. godine str. 9
TEMA BROJA novi koncept za obračunavanje novčane naknade za slučaj nezaposlenosti br. 153-154 decembar 2017. godine str. 14
TEMA BROJA KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA
O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA
br. 153-154 decembar 2017. godine str. 19
AKTUELNO ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017) br. 153-154 decembar 2017. godine str. 27
AKTUELNO OBAVEZNA REGISTRACIJA FAKTURA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA U KOJIMA SU DUŽNICI SUBJEKTI JAVNOG SEKTORA br. 153-154 decembar 2017. godine str. 30
AKTUELNO IZDAVANJE FAKTURA U PAPIRNOM
I ELEKTRONSKOM OBLIKU OD STRANE PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA
br. 153-154 decembar 2017. godine str. 34
AKTUELNO OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU
I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU
U 2018. GODINI
br. 153-154 decembar 2017. godine str. 38
AKTUELNO NEKE OD NOVINA ZNAČAJNIH
ZA PROFESIONALNE VOZAČE PREDVIĐENIH PREDLOGOM ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA
br. 153-154 decembar 2017. godine str. 42
AKTUELNO USKLAĐIVANJE POSLOVANJA SA ODREDBAMA UREDBE O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE OBAVEZNO OBEZBEĐENIH OBJEKATA I NAČINU VRŠENJA POSLOVA NJIHOVE ZAŠTITE - “Sl. glasnik RS”, br. 98/2016 br. 153-154 decembar 2017. godine str. 45
STEČAJ PREGLED NOVIH REŠENJA U STEČAJNOM POSTUPKU br. 153-154 decembar 2017. godine str.49
UPRAVLJANJE ZGRADAMA BEZBEDNOSNE PROCEDURE
U ZGRADI
br. 153-154 decembar 2017. godine str. 57
UPRAVLJANJE ZGRADAMA DELOVI ZGRADE I SVOJINSKO PRAVO br. 153-154 decembar 2017. godine str. 73
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvo
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE KOJI SE ODNOSE NA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI
br. 153-154 decembar 2017. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Bankarstvo
SPECIFIČNOSTI PLATNOG PROMETA
U ZEMLJI
br. 153-154 decembar 2017. godine str. 89
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ISO STANDARDI - BANKARSTVO
I SRODNE FINANSIJSKE USLUGE
br. 153-154 decembar 2017. godine str. 92
PARAGRAF VESTI   br. 151-152 novembar 2017. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU Predrag Ćatić, adv. Jelena Pavlović br. 151-152 novembar 2017. godine str. 5
TEMA BROJA UTICAJ PRESUDE EVROPSKOG SUDA
PRAVDE C-186/16 NA KREDITE INDEKSIRANE
U VALUTI ŠVAJCARSKOG FRANKA
br. 151-152 novembar 2017. godine str. 11
TEMA BROJA KOMENTAR PRESUDE EVROPSKOG SUDA
U PREDMETU C-186/16 OD 20.9.2017. GODINE PROTIV BANCA ROMANEASCA
U VEZI S NAVODNOM NEPOŠTENOSTI ODREDBI IZ UGOVORA O KREDITU
br. 151-152 novembar 2017. godine str. 15
TEMA BROJA PRESUDA SUDA br. 151-152 novembar 2017. godine str. 19
AKTUELNO DELATNOSTI KOJE PREDUZETNIK MOŽE REGISTROVATI ILI OBAVLJATI SAMO NA OSNOVU ODOBRENJA I DELATNOSTI KOJE SE NE MOGU OBAVLJATI U SVOJSTVU PREDUZETNIKA br. 151-152 novembar 2017. godine str. 23
AKTUELNO DESET NAJVAŽNIJIH PROMENA PREDVIĐENIH PREDLOGOM ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA
br. 151-152 novembar 2017. godine str. 28
AKTUELNO ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE
U VEZI SA SPROVOĐENJEM REKLAMACIONOG POSTUPKA
br. 151-152 novembar 2017. godine str. 31
UPRAVLJANJE ZGRADAMA ... SA LICA MESTA
SRBIJA NA PUTU KVALITETNIJEG STANOVANJA
br. 151-152 novembar 2017. godine str. 39
UPRAVLJANJE ZGRADAMA OSIGURANJE KAO VAŽNA KARIKA U PRIMENI ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA br. 151-152 novembar 2017. godine str. 41
UPRAVLJANJE ZGRADAMA TEHNIČKO ODRŽAVANJE ZGRADE br. 151-152 novembar 2017. godine str. 47
UPRAVLJANJE ZGRADAMA FINANSIJSKI ASPEKTI UPRAVLJANJA ZGRADOM br. 151-152 novembar 2017. godine str. 68
RADNI ODNOSI AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI
IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
br. 151-152 novembar 2017. godine str. 77
RADNI ODNOSI PREPORUKE ZAŠTITNIKA GRAĐANA MINISTARSTVU RADA, ZAPOŠLJAVANJA, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA U VEZI SA POSTUPANJEM SA ZAHTEVIMA PORODILJA NA NAKNADU ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA I ODSUSTVA RADI NEGE DETETA br. 151-152 novembar 2017. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NOVA IZMENJENA KONTROLNA LISTA BROJ 13 ZA REDOVAN INSPEKCIJSKI NADZOR U PRIVATNOJ PRAKSI - STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI br. 151-152 novembar 2017. godine str. 97
PARAGRAF VESTI   br. 147-148 septembar 2017. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU Predrag Ćatić br. 147-148 septembar 2017. godine str. 5
TEMA BROJA NALOZI ZA UPLATU, ISPLATU
I PRENOS BEZ PEČATA
br. 147-148 septembar 2017. godine str. 13
TEMA BROJA SPISAK DOKUMENATA
U POSTUPKU OTVARANJA
I GAŠENJA TEKUĆIH RAČUNA
U BANCI ZA PRAVNA LICA
I PREDUZETNIKE
br. 147-148 septembar 2017. godine str. 15
TEMA BROJA REGISTRACIJA MENICE BEZ PEČATA br. 147-148 septembar 2017. godine str. 18
AKTUELNO DODATNI USLOVI ZA DRŽAVLJANE
ČLANICA EVROPSKE UNIJE PRI STICANJU PRAVA SVOJINE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
br. 147-148 septembar 2017. godine str. 23
AKTUELNO DOMAĆA PRAKSA U POSTUPCIMA
ZA REŠAVANJE SPOROVA POVODOM REGISTRACIJE .RS I .СРБ INTERNET DOMENA
br. 147-148 septembar 2017. godine str. 25
AKTUELNO UPRAVLJANJE ZGRADAMA br. 147-148 septembar 2017. godine str. 28
AKTUELNO OD 8.12.2017. GODINE
U PRIMENI MODIFIKOVANA
LISTA PROIZVODA KOJI SE MOGU PRODAVATI U APOTECI
br. 147-148 septembar 2017. godine str. 39
AKTUELNO ODGOVORI NA PITANJA
IZ PRAKSE U VEZI SA OBAVLJANJEM
DELATNOSTI APOTEKA
br. 147-148 septembar 2017. godine str. 44
TRGOVINSKO PRAVO REKLAMACIONI POSTUPAK KROZ ODGOVORE NA PITANJA IZ PRAKSE br. 147-148 septembar 2017. godine str. 49
TRGOVINSKO PRAVO ISPRAVE KOJE PRATE ROBU
U PROMETU
br. 147-148 septembar 2017. godine str. 53
TRGOVINSKO PRAVO ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE
IZ OBLASTI INTERNET TRGOVINE
br. 147-148 septembar 2017. godine str. 62
RADNI ODNOSI UGOVOR O RADU
NA ODREĐENO VREME
br. 147-148 septembar 2017. godine str. 71
SPECIJALNO ZA DIREKTORE KRIVIČNOPRAVNA I PREKRŠAJNA ODGOVORNOST PRAVNIH LICA br. 147-148 septembar 2017. godine str. 81
SPECIJALNO ZA JAVNA PREDUZEĆA KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
U JAVNIM PREDUZEĆIMA
br. 147-148 septembar 2017. godine str. 87
PARAGRAF VESTI   br. 143-144 jul 2017. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU Nebojša Antešević br. 143-144 jul 2017. godine str. 5
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA UPRAVLJANJE ZGRADAMA PREMA NOVOM ZAKONU O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA br. 143-144 jul 2017. godine str. 15
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA REGISTAR STAMBENIH ZAJEDNICA br. 143-144 jul 2017. godine str. 24
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA REGISTRACIJA STAMBENE ZAJEDNICE br. 143-144 jul 2017. godine str. 27
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA Podnošenje podataka i dokumenata za registraciju stambene zajednice br. 143-144 jul 2017. godine str. 31
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA SPISAK DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA REGISTRACIJU STAMBENE ZAJEDNICE br. 143-144 jul 2017. godine str. 34
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA ZAPISNIK SA SEDNICE I ODLUKA O IZBORU UPRAVNIKA STAMBENE ZAJEDNICE br. 143-144 jul 2017. godine str. 36
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA OBRAZAC PRIJAVE ZA REGISTRACIJU STAMBENE ZAJEDNICE br. 143-144 jul 2017. godine str. 37
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA OBRAZAC PRIJAVE ZA REGISTRACIJU STAMBENE ZAJEDNICE - DODATAK br. 143-144 jul 2017. godine str. 41
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA UGOVOR O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA STAMBENE ZAJEDNICE I UPRAVNIKA br. 143-144 jul 2017. godine str. 42
Aktuelno USLOVI I POSTUPAK ZA POSTAVLJANJE SREDSTAVA ZA OGLAŠAVANJE I DRUGI VIDOVI OGLAŠAVANJA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA br. 143-144 jul 2017. godine str. 49
Aktuelno OBAVEZE PREDUZETNIKA KOJI OBAVLJA DELATNOST U STANU KOJI SE KORISTI KAO POSLOVNI PROSTOR br. 143-144 jul 2017. godine str. 59
RADNI ODNOSI SMERNICE ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD NA OTVORENOM PRI VISOKIM TEMPERATURAMA br. 143-144 jul 2017. godine str. 67
RADNI ODNOSI PRODAJA ROBE PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE br. 143-144 jul 2017. godine str. 71
SPECIJAlNO ZA DIREKTORE UGOVOR O RADU SA DIREKTOROM br. 143-144 jul 2017. godine str. 77
SPECIJAlNO ZA DIREKTORE UGOVOR O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA DRUŠTVA I DIREKTORA KOJI NIJE ZASNOVAO RADNI ODNOS br. 143-144 jul 2017. godine str. 80
87 RASPODELA PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI br. 143-144 jul 2017. godine str. 87
SPECIJANO ZA DELATNOSTI OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA br. 143-144 jul 2017. godine str. 92
SPECIJANO ZA DELATNOSTI OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA PROIZVODNJU SADNOG MATERIJALA I SERTIFIKACIJU I KLONSKU SELEKCIJU VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA br. 143-144 jul 2017. godine str. 94
PARAGRAF VESTI   br. 141-142 jun 2017. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU Dragana Stanojević, direktorka USAID-oog Projekta za bolje uslove poslovanja br. 141-142 jun 2017. godine str. 5
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR SPROVOĐENJE POSTUPKA
INSPEKCIJSKOG NADZORA
br. 141-142 jun 2017. godine str. 11
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR PREKRŠAJI NADZIRANIH
I NEREGISTROVANIH SUBJEKATA
U ZAKONU O INSPEKCIJSKOM NADZORU
br. 141-142 jun 2017. godine str. 30
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR PREPORUKE ZA PREVENTIVNO
DELOVANJE INSPEKCIJA
br. 141-142 jun 2017. godine str.37
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR NOVA OVLAŠĆENJA JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA NA OSNOVU ZAKONA O TURIZMU br. 141-142 jun 2017. godine str. 41
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR POJAM I POSTUPAK SLUŽBENE
SAVETODAVNE POSETE INSPEKCIJE
br. 141-142 jun 2017. godine str. 43
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR Postupanje tržišnog inspektora prilikom kontrole obavljanja trgovine van prodajnog objekta - iz kombija br. 141-142 jun 2017. godine str. 45
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR Primena Zakona o inspekcijskom nadzoru na inspekcijski nadzor koji vrše inspektori za preventivnu zaštitu u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova br. 141-142 jun 2017. godine str. 47
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR Pokretanje postupka inspekcijskog nadzora od strane nadziranog subjekta br. 141-142 jun 2017. godine str. 48
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR Obavezna konstatacija zakonitog poslovanja i postupanja nadziranog subjekta u zapisniku o inspekcijskom nadzoru br. 141-142 jun 2017. godine str. 50
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR Propust inspektora da dostavi obaveštenje o inspekcijskom nadzoru i pravo nadziranog subjekta br. 141-142 jun 2017. godine str. 51
AKTUELNO NADZIĐIVANJE OBJEKTA br. 141-142 jun 2017. godine str. 57
AKTUELNO UVEĆANJE SAOBRAĆAJNE KAZNE ZA DVA KAZNENA POENA KADA JE PREKRŠAJ UČINJEN PREMA PEŠACIMA br. 141-142 jun 2017. godine str. 61
AKTUELNO OBAVEZNOST POSEDOVANJA
MEĐUNARODNE VOZAČKE DOZVOLE
br. 141-142 jun 2017. godine str. 65
AKTUELNO SPROVOĐENJE REKLAMACIONOG POSTUPKA I SPORNA PITANJA
KOJA SU SE JAVILA U PRAKSI
br. 141-142 jun 2017. godine str. 67
RADNI ODNOSI ZAŠTITA DECE OD OPASNOG RADA
PREMA STANDARDIMA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA
br. 141-142 jun 2017. godine str. 75
SPECIJALNO ZA DIREKTORE DIREKTORI DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA br. 141-142 jun 2017. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NIŠTAVNOST ODREDBE UGOVORA
O KREDITU O NAPLATI TROŠKOVA OBRADE KREDITNOG ZAHTEVA I PUŠTANJA KREDITA U KORIŠĆENJE
br. 141-142 jun 2017. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRAVO NA NAPLATU TROŠKOVA
OBRADE KREDITA
br. 141-142 jun 2017. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ZAHTEV ZA GAŠENJE RAČUNA
PRAVNOG LICA U BLOKADI
br. 141-142 jun 2017. godine str. 98
PARAGRAF VESTI   br. 139-140 maj 2017. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU prof. dr Slobodan Perović
Presdednik Komisije za izradu Građanskog zakonika
br. 139-140 maj 2017. godine str. 5
TEMA BROJA - HIPOTEKA POSTUPAK ZABELEŽBE HIPOTEKARNE PRODAJE br. 139-140 maj 2017. godine Str. 17
TEMA BROJA - HIPOTEKA ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI HIPOTEKE br. 139-140 maj 2017. godine str. 20
POTROŠAČKO PRAVO ODOBRAVANJE PRODAJNIH PODSTICAJA ZA POTROŠAČE br. 139-140 maj 2017. godine str. 29
POTROŠAČKO PRAVO PRIGOVOR (ZUP) I REKLAMACIJA (ZZP) KAO INSTRUMENTI ZAŠTITE PRAVA POTROŠAČA U OBLASTI PRUŽANJA JAVNIH USLUGA br. 139-140 maj 2017. godine str. 34
POTROŠAČKO PRAVO ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE
KOJA SE ODNOSE NA OUTLET
br. 139-140 maj 2017. godine str. 38
AKTUELNO NOVINE U ZAKONODAVSTVU EVROPSKE UNIJE U OBLASTI ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI br. 139-140 maj 2017. godine str. 43
AKTUELNO FINANSIRANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA OD STRANE OSNIVAČA br. 139-140 maj 2017. godine str. 46
RADNI ODNOSI RAD PREKO AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE br. 139-140 maj 2017. godine str. 59
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Privatno obezbeđenje
DOBROVOLJNOST KORIŠĆENJA UREĐAJA, SREDSTAVA I SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE
br. 139-140 maj 2017. godine str. 71
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Turizam
OBAVEZNA REGISTRACIJA OGRANKA SPORTSKOG UDRUŽENJA I UDRUŽENJA GRAĐANA U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O TURIZMU
br. 139-140 maj 2017. godine str. 76
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NOVA OVLAŠĆENJA JEDINICA
LOKALNIH SAMOUPRAVA
NA OSNOVU ZAKONA O TURIZMU
br. 139-140 maj 2017. godine str. 78
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UPUTSTVO O PRIMENI ODREDBI ZAKONA O TURIZMU KOJIMA JE UREĐEN NAČIN I USLOVI PRUŽANJA LIMO SERVICE USLUGE br. 139-140 maj 2017. godine str. 80
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRAVO PREČEG ZAKUPA I PRAVO
NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
br. 139-140 maj 2017. godine str. 82
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PODSTICAJI ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI br. 139-140 maj 2017. godine str. 87
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NOVI OBRASCI MEĐUNARODNE POTVRDE O ULOVU, ZA REEKSPORT I DA SU PROIZVODI RIBARSTVA U SKLADU SA MEĐUNARODNOM POTVRDOM (SERTIFIKATOM) O ULOVU
U PRIMENI OD 1. JUNA 2017. GODINE
br. 139-140 maj 2017. godine str. 99
I PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 137-138 april 2017. godine str. 2
II PARAGRAF INTERVJU PARAGRAF INTERVJU Vesna Novaković br. 137 138 april 2017. godine str. 5
III TEMA BROJA PRODAJA TURISTIČKIH PUTOVANJA, IZDAVANJE GARANCIJA, DNEVNO EVIDENTIRANJE I DOSTAVA PROPISANIH PODATAKA br. 137-138 april 2017. godine str. 13
III TEMA BROJA EVIDENTIRANJE PRIHODA OD USLUGA KOJE OSTVARI TURISTIČKA AGENCIJA br. 137-138 april 2017. godine str. 16
III TEMA BROJA KONTROLNE LISTE TURISTIČKE INSPEKCIJE br. 137-138 april 2017. godine str. 21
III TEMA BROJA LIMO SERVICE br. 137-138 april 2017. godine str.24
III TEMA BROJA ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA IZ PRAKSE PRIVREDNIH SUBJEKATA REGISTROVANIH ZA DELATNOST TURIZMA br. 137-138 april 2017. godine str. 26
IV AKTUELNO USLOVI I ROK ZA ZATVARANJE POGLAVLJA 20 br. 137-138 april 2017. godine str. 35
IV AKTUELNO SKRIVENI RIZICI NAPLATE UGOVORNE KAZNE ZBOG NEISPUNJENJA U PRAKSI SUDOVA U REPUBLICI SRBIJI br. 137-138 april 2017. godine str. 37
IV AKTUELNO IZVOĐENJE RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA br. 137-138 april 2017. godine str. 40
VI RADNI ODNOSI NAJČEŠĆE NEDOUMICE U VEZI SA OSTVARIVANJEM PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR SA POJAŠNJENJIMA DATIM U STAVOVIMA NADLEŽNOG MINISTARSTVA I AKTUELNOJ RADNOPRAVNOJ PRAKSI br. 137-138 april 2017. godine str. 45
VI RADNI ODNOSI MODEL Plan korišćenja godišnjeg odmora br. 137-138 april 2017. godine str. 57
VI RADNI ODNOSI MODEL Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora - primer 1 br. 137-138 april 2017. godine str. 58
VI RADNI ODNOSI OBAVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM br. 137-138 april 2017. godine str. 60
VII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI AKTI, OZNAKE I OBAVEŠTENJA KOJE JE UGOSTITELJ U OBAVEZI DA ISTAKNE U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU br. 137-138 april 2017. godine str. 67
VII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSTAVLJANJE BAŠTE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA br. 137-138 april 2017. godine str. 72
VII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI MODEL Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza povodom obavljanja ugostiteljske delatnosti u stambenoj zgradi br. 137-138 april 2017. godine str. 82
I PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 135-136 mart 2017. godine str. 2
II PARAGRAF INTERVJU PARAGRAF INTERVJU Katarina Obradović Jovanović br. 135-136 mart 2017. godine str. 5
III TEMA BROJA POSLOVNO OKRUŽENJE PREDUZETNIKA PREMA PREGOVARAČKOJ POZICIJI 20 br. 135-136 mart 2017. godine str. 11
III TEMA BROJA PREDUZETNIK KAO PROSTA FORMA ORGANIZOVANJA PRIVREDNOG SUBJEKTA br. 135-136 mart 2017. godine str. 14
III TEMA BROJA SKUP "HAJDE DA PRIČAMO O: ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU KAO POKRETAČU PRIVREDNOG RAZVOJA" ODRŽAN U EU INFO CENTRU br. 135-136 mart 2017. godine str. 17
IV AKTUELNO NASTUPANJE ROKOVA PROPISANIH ZAKONOM O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA br. 135-136 mart 2017. godine str. 21
IV AKTUELNO PRIMENA ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA U POSTUPKU EVIDENTIRANJA I POPISA NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA br. 135-136 mart 2017. godine str. 24
IV AKTUELNO USAGLAŠAVANJE MEĐUSOBNIH POTRAŽIVANJA I OBAVEZA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA br. 135-136 mart 2017. godine str. 28
V POTROŠAČKO PRAVO ... SA LICA MESTA OKRUGLI STO "ZAŠTITA POTROŠAČA U REPUBLICI SRBIJI" br. 135-136 mart 2017. godine str. 35
V POTROŠAČKO PRAVO ZAŠTITA POTROŠAČA KAO KORISNIKA USLUGE AVIO PREVOZA br. 135-136 mart 2017. godine str. 39
VI RADNI ODNOSI OBMANJUJUĆE OGLAŠAVANJE br. 135-136 mart 2017. godine str. 46
VI RADNI ODNOSI AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA OSTVARIVANJEM PRAVA NA NOVČANU NAKNADU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI br. 135-136 mart 2017. godine str. 51
VI RADNI ODNOSI MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U 2017. GODINI br. 135-136 mart 2017. godine str. 53
VI RADNI ODNOSI PRODUŽENO VAŽENJE PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE I U 2017. GODINI br. 135-136 mart 2017. godine str. 54
VI RADNI ODNOSI IZVOD IZ PLANA RADA INSPEKTORATA ZA RAD ZA 2017. GODINU br. 135-136 mart 2017. godine str. 56
VII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javni prevoz LICENCA ZA JAVNI PREVOZ TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU br. 135-136 mart 2017. godine str. 61
VII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Službeno mišljenje NEPOSTOJANJE OBAVEZE POSEDOVANJA PUTNOG NALOGA U PUTNIČKOM VOZILU PRIVREDNOG SUBJEKTA br. 135-136 mart 2017. godine str. 77
VII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Bankarstvo BANKE SU OBAVEZNE DA NBS DOSTAVE PROPISANE IZVEŠTAJE, SA STANJEM NA DAN 31.12.2016. GODINE, NAJKASNIJE 20.4.2017. GODINE br. 135-136 mart 2017. godine str. 78
VII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NOV NAČIN PRIKAZIVANJA ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE, NOVE KATEGORIJE KAPITALA I NOVI INSTITUT ZAŠTITNI SLOJEVI KAPITALA br. 135-136 mart 2017. godine str. 81
I PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 2
II PARAGRAF INTERVJU Vladimir Marić PARAGRAF INTERVJU Vladimir Marić br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 4
III TEMA BROJA VISINA, NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 11
III TEMA BROJA ODLUKA O ČLANARINI PKS br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 15
III TEMA BROJA OSVRT NA INICIJATIVU ZA OCENU USTAVNOSTI OBAVEZNOG ČLANSTVA U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 17
III AKTUELNO ODRŽAVANJE UGOVORA O KREDITU NA SNAZI UZ IZMENJEN NAČIN IZMIRENJA OBAVEZE KORISNIKA KREDITA KAO NAJBOLJE REŠENJE ZA SVE UGOVORNE STRANE I TREĆA LICA br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 23
III AKTUELNO PRAVIČNA IZMENA UGOVORA O KREDITU ILI JEDNOSTRANI RASKID br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 30
III AKTUELNO STAV APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU - TEKST PRESUDE br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 36
IV KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA NOVINE U POGLEDU UPRAVLJANJA ZGRADOM br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 43
IV KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA PRUŽANJE PRVE POMOĆI KOD POSLODAVCA br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 49
IV KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA PODNOŠENJE OBRASCA IOSI ELEKTRONSKIM PUTEM br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 53
IV KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA POVEĆAN STEPEN ZAŠTITE INVESTITORA OD ZLOUPOTREBA NA TRŽIŠTU KAPITALA br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 58
IV KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA NOVINE KOD PREUZIMANJA AKCIONARSKIH DRUŠTAVA br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 61
IV KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA OLAKŠANI USLOVI I NAČIN PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 67
IV KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA DODELA BESPLATNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 71
VIII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DOZVOLJENOST OBAVLJANJA KOMBI PREVOZA U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAĆAJU br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 75
VIII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI USLOVI ZA OBAVLJANJE JAVNOG DRUMSKOG PREVOZA TERETA br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 79
VIII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OBAVEZE PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJI SE BAVE FIZIČKO-TEHNIČKIM OBEZBEĐENJEM br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 87
VIII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODGOVORI NA SPORNA PITANJA br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 89